Wspominamy wybitne osoby, które odeszły w 2018 roku [ZDJĘCIA]

Marcin Szyndrowski, Łukasz Cichy
W 2018 roku odeszło wiele znanych postaci życia publicznego, które zapisały się złotymi zgłoskami w powiecie krotoszyńskim. arch. krotoszyn.naszemiasto.pl
W 2018 roku odeszło wiele znanych postaci życia publicznego, które zapisały się złotymi zgłoskami w powiecie krotoszyńskim.

W kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie, w czwartek 25 stycznia, odbyła się msza żałobna w intencji zmarłego księdza prałata Leona Spaleniaka. W ostatniej drodze towarzyszyły księdzu tłumy mieszkańców i księży. Ksiądz prałat Leon Spalenia urodził się 11 kwietnia 1932 r. w Odolanowie. Lata dziecięce spędził w rodzinnym domu uczęszczając do przedszkola prowadzonego przez Siostry Elżbietanki. Okres II wojny światowej również przebywał w Odolanowie. Po okupacji rozpoczął naukę w czwartej klasie szkoły podstawowej. Po ukończeniu szóstej klasy zdał egzamin do Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie, które ukończył zdaniem matury w 1951 roku. Jesienią tegoż roku wstąpił do Seminarium Duchownego. Pierwsze dwa lata studiował w Gnieźnie, a następne cztery w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1957 roku.Jako neoprezbiter został skierowany do posługi kapłańskiej w parafii pw. św. Michała Archanioła w Połajewie, gdzie pracował przez okres dwóch lat. W 1959 r. został przeniesiony, jako wikariusz, do parafii Farnej pw. św. Małgorzaty w Gostyniu. W Gostyniu często uczestniczył w nabożeństwach do Matki Bożej Świętogórskiej w Bazylice na Świętej Górze. Z Gostynia w 1961 roku zostaje skierowany do posługi kapłańskiej w parafii pw. św. Wita w Rogoźnie, a następnie w roku 1965 do parafii pw. Św. Michała Archanioła w Poznaniu. Po doświadczeniach zdobytych w czterech parafiach 05 listopada 1969 roku rozpoczął posługę jako proboszcz w parafii pw. Najświętszego Imienia Jezus w Panience, gdzie pracował jedenaście lat. Dokładnie 19 kwietnia 1980 r. rozpoczął pełnić posługę proboszcza i dziekana w parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie. W naszej parafii posługiwał przez 29 lat. Z dniem 1 lipca 2009 r. Ksiądz prałat Leon Spaleniak przeszedł na emeryturę. Na emeryturze pozostał w parafii Św. Ap. Piotra i Pawła służąc posługą kapłańską każdego dnia w miarę możliwości i sił.

W sobotę, 10 lutego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach odbyła się msza pogrzebowa zmarłego ks. kan. Zygmunta Krysmalskiego, a po niej pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Sulmierzycach. Księdza żegnały tłumy osób. Ksiądz Krysmalski miał 83 lata, 57 lat kapłaństwa. Był proboszczem parafii Św. Trójcy w Lutogniewie 1984-2010 r.

W czwartek 12 kwietnia w wieku 71 lat zmarł Edward Kozupa. Pogrzeb odbył się 16 kwietnia w Kobiernie. Edward Kozupa na stałe wpisał się w historię Krotoszyna i okolic. Przyszedł na świat 28 października 1946 r. w Gorzupi. W 1965 r. ukończył Liceum Pedagogiczne w Krotoszynie. Później został nauczycielem w Szkole Podstawowej w Gorzu-pi. W 1970 r. został przewodniczącym Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Krotoszynie. W 1974 r. objął funkcję dyrektora Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej, która była wówczas jedną z największych i najnowocześniejszych placówek tego typu w okolicy. W 1976 r. zdobył tytuł magistra historii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1985 r. został naczelnikiem Miasta i Gminy Krotoszyn i tę funkcję pełnił do 1990 r. Podczas jego kadencji Krotoszyn brał udział w słynnym telewizyjnym Turnieju Miast, podczas którego rywalizował z Kłodzkiem. Był też inicjatorem podpisania umowy partnerskiej Krotoszyna z holenderskim Brummen. W latach osiemdziesiątych XX w. był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej. W latach 1990-1991 Edward Kozupa ponownie pracował jako nauczyciel. W latach 90. XX w. związał się z lokalnymi mediami. Pracował w dwutygodniku „Informacje Regionalne”, którego sukcesorem jest właśnie nasz tygodnik „Życie Krotoszyna”. W 1996 r. Edward Kozupa z nadania wojewody kaliskiego został zastępcą kierownika Urzędu Rejonowego w Krotoszynie, a od przełomu 1998 i 1999 roku do grudnia 2014 roku (kiedy przeszedł na emerytury) był sekretarzem Powiatu Krotoszyńskiego. Edwarda Kozupę mieliśmy okazję spotykać często w mundurze strażackim. To bowiem z pożarnictwem związał swoje życie. W latach 2001-2017 był Prezesem Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krotoszynie. Był też sekretarzem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego. Edward Kozupa był także myśliwym.W 1969 r. Edward Kozupa wziął ślub. Jego małżonka Bożena zmarła niespełna dwa tygodnie przed nim. Wychowali dwie córki: Małgorzatę i Katarzynę, z których jedna jest nauczycielką, a druga pracownikiem Państwowej Straży Pożarnej. Edward Kozupa był oznaczony m.in. Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, czy Brązowym Medalem „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Również w kwietniu, w kobylińskim klasztorze odbyła się msza żałobna w intencji byłego burmistrza Kobylina i długoletniego prezesa zarządu miejsko-gminnego ZOSP RP w Kobylinie Jana Waleńskiego. Druh Waleński odszedł na wieczną służbę 5 kwietnia. Był wieloletnim działaczem, Prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kobylinie (1974- 2016), Burmistrzem Miasta i Gminy w Kobylinie (1990-2006).

W sobotę, 12 maja najbliżsi, przyjaciele i znajomi żegnali Zenona Ratayczyka na cmentarzu w Krotoszynie.
Zenon Ratayczyk urodził się 23 sierpnia 1947 r. w Krotoszynie. Był zawodnikiem zapasów stylu wolnego, sędzią, instruktorem, aktywnym działaczem. Najpierw reprezentował klub LKS „Sulmierczyk” Krotoszyn od 1960, a następnie LKS „Ceramik”. Wyróżnienia: złota Gwiazda PZZ - 1993. Zmarł 2 maja.

W środę, 27 czerwca odszedł nagle do Pana człowiek niezwykły - Jan Rosik. Mieszkańcy będą go ciepło wspominać.Jan Rosik odszedł w wieku 72 lat. Odszedł nagle i niezapowiedzianie. Dla wielu to ogromna strata. Krotoszyn uszczuplił się o człowieka, który swoje życie poświęcił Krotoszynowi i propagowaniu zapominanej coraz bardziej gwary wielkopolskiej. Pozostanie w pamięci jako świetny analityk życia społecznego, który w swoich powiastkach gwarowych bawił wiele osób do łez. Zapamiętany zostanie z wydanej w 2011 roku książki pt. „Okrakiem na ryczce”, gdzie zawarł wiele historii pisanych językiem gwary wielkopolskiej. Pogrzeb odbył się w sobotę, 30 czerwca o godzinie 12.00 na cmentarzu parafialnym w Krotoszynie. Żegnały go tłumy mieszkańców.

W środę, 12 lipca, o godzinie 11:00 odbyła się msza żałobna w intencji zmarłego tragicznie Adriana Staszewskiego, który zginął tragicznie w wypadku motolotni w miejscowości Niedźwiedź. Adriana żegnały tłumy ludzi, w tym rodzina, bliscy, znajomi z klubów motocyklowych Ignis Ardens i Oldtimers, przyjaciele, delegacje z powiatu krotoszyńskiego i konarzewskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z dyrekcją i młodzieżą na czele.Podczas nabożeństwa podkreślano niezwykłą otwartość Adriana i jego olbrzymią miłość do bliźniego. Adrian był człowiekiem ciekawym świata i otwartym na nowe wyzwania. Był jednak przede wszystkim wspaniałym nauczycielem i wychowawcą w SOSW w Konarzewie. Uczył wychowania fizycznego i wraz z młodzieżą z ośrodka miał wiele sukcesów w całej Polsce.

W środę, 19 września bliscy, przyjaciele oraz związki zawodowe pożegnali Tadeusza Kubiaka, który w Mahle pełnił przez ponad 20 lat funkcję przewodniczącego NSZZ Solidarność.Tadeusz Kubiak był Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Mahle Polska w Krotoszynie, Znany również w regionie działacz NSZZ „Solidarność” Południowej Wielkopolski. Zmarł nagle w wieku 67 lat. Pogrzeb odbył się w środę, 19 września o godzinie 13:00 na cmentarzu parafialnym w Krotoszynie.

W czwartek, 20 września zmarł ppłk WP prof. dr hab. n. med. Gerwazy Świderski, pochodzący z Kobylina. Urodził się 26 maja 1920 r. w Kobylinie.kończył kurs pierwszej pomocy chirurgicznej dla studentów medycyny w Szpitalu Garnizonowym w Poznaniu, a w 1939 r. był dowódcą Batalionowego Punktu Chirurgicznego. W czasie obrony Warszawy był komendantem Frontowego Lazaretu w Korpusie Medycznym Armii „Poznań”. Gdy front przechodził przez teren krotoszyński, do szpitala zaczęli trafiać ranni. Szpitale zaopatrzyły łącznie 3687 rannych, a Gerwazy Świderski zoperował w przeciągu 10 dni 294 rannych, co do dzisiaj określa się mianem chirurgicznego rekordu w czasie II wojny światowej. W 1949 r. uzyskał dyplom na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego.
W 1951 r. został doktorem, w 1960 r. obronił habilitację, a w 1985 r. został profesorem. W całej karierze wypromował 13 profesorów, 19 doktorów i 3500 specjalistów spondyliatrii. W latach 1949 - 1956 był w czynnej służbie wojskowej jako kierownik Szpitalnego Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej w Poznaniu, skąd odszedł w stopniu kapitana, a dosłużył się do końca życia stopnia podpułkownika. W latach 1960-1973 był zastępcą dyrektora w Instytucie Ortopedii w Poznaniu, a w latach 1973-1981 - kierownikiem Kliniki Ortopedycznej Instytutu Chirurgii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu.Był założycielem i prezydentem Światowej Federacji Chirurgów Kręgosłupa WHO oraz założycielem pierwszej na świecie Samodzielnej Kliniki Chorób Kręgosłupa we Wrocławiu w 1991 r. W 1951 r. wyłonił nową dziedzinę medycyny jaką była spondylologia, czyli nauka o problemach kręgosłupa.

W 2018 r. odeszło sporo innych ważnych osób, również tych mniej znanych szerszej opinii publicznej, których strata jednak tak samo doskwiera rodziny jak osoby, które subiektywnie przedstawiliśmy w powyższym artykule. Niech spoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

+++

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3