Nasza Loteria

Sprawdź co skrywa historia krotoszyńskiej Szkoły Podstawowej nr 1?

Łukasz Cichy
Szkoła w latach 50-tych
Szkoła w latach 50-tych arch. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie
Prezentujemy długą, aczkolwiek bogatą historię Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie, której losy opieramy głównie na jej kronikach.

Okres zaborów

W miejscu, gdzie dziś mieści się Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie stał budynek, w którym urodził się dyktator Powstania Styczniowego – generał Marian Langiewicz. Obecny budynek, przy ówczesnej ul. Kaliskiej 31 (dziś Aleje Powstańców Wielkopolskich 13) powstał na przełomie lat 1890/1891 (jak podaje kronika szkolna) lub w 1902 r. (jak podaje Piotr Mikołajczyk w swoim kalendarium Krotoszyna) i mieściła się w nim szkoła niemiecka. Być może są to daty rozpoczęcia i zakończenia budowy. Warto dodać, że w tym czasie w Krotoszynie mieszkało 12 373 mieszkańców. Do 1918 r. rektorem szkoły był niejaki Kaschny. Z Bazy Systemu Indeksacji Archiwalnej jedyny Kaschny o tym nazwisku wymieniany raz jako rektor, a raz jako nauczyciel to Adolf Kaschny, mąż Louise Herdy. W 1896 r. w Krotoszynie przyszła na świat ich córka Marie Genowefa, a w 1897 r. również w Krotoszynie – córka Sophie Hildegard.

W Niepodległej Polsce

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości placówka została przekształcona w szkołę powszechną. Kierownikami byli: rektor Cierniewski, rektor Jernajczyk, a od 1 stycznia 1926 r. - Wincenty Bytoński. O Cierniewskim ciężko cokolwiek powiedzieć, bowiem nie znamy jego imienia, a nazwisko jest bardzo popularne. Z kolei Czesław Jernajczyk (1862-1925) był nauczycielem od 1895 r. i kierownikiem od 1901 r. szkoły na Błoniu. Do szkoły na Alejach musiał przybyć w 1921 r. i pracował do śmierci 23 września 1925 r. 1 stycznia 1926 r. kierownictwo szkoły objął Wincenty Bytoński. Urodził się on 29 czerwca 1883 r. w Czerniejewie w powiecie gnieźnieńskim, jako syn Ludwika Bytońskiego i Stanisławy z d. Mohaupt. Ukończył on studia w Pile, a Wyższe Kolegium Nauczycielskie w Poznaniu. Przed przyjściem do Krotoszyna pracował w szkole powszechnej w Modrzu, w szkole powszechnej w Strzyżyniu, a pod koniec w podkrotoszyńskich Dzielicach i w Krotoszynie. Był on kierownikiem krotoszyńskiej placówki do 17 listopada 1939 r., kiedy to razem z rodziną został wywieziony do Generalnej Guberni (jako ciekawostkę możemy podać, że syn Wincentego Bytońskiego – Ludwik, nauczyciel trafił do obozu koncentracyjnego do Auschwitz, natomiast Henryk – do obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen i Gross-Rosen).

Szkoła do 1939 r. nosiła nazwę VII – klasowej Szkoły Powszechnej Męskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krotoszynie. Poza Bytomskim nauczycielami byli: Władysław Albert, Katarzyna Albertowa, Cyprian Walkowski, Helena Pomirska z d. Śliwińska, Stanisław Sutkowski, Wincenty Szymczak, Jan Połczyński, Tadeusz Krajewski, Jan Nasiadek oraz Albin Lorkiewicz (junior). Z kolei woźnym szkolnym był Antoni Czachowski.

Wincenty Bytoński był prezesem Związku Kresów Zachodnich, członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także Narodowej Partii Robotniczej. Przez trzy kadencje był też radnym Rady Miejskiej w Krotoszynie, przez dwie jako członek Sejmiku Powiatowego, a przez jedną – jako członek Wydziału Sejmiku Powiatowego. 10 lutego 1945 r. Bytomski powrócił do Krotoszyna i zaledwie do 1 maja na stanowisku inspektora powiatowego ds. szkolnictw zorganizował kształcenie w powiecie. 1 maja jego obowiązku przejął Władysław Jurasz, który również wrócił z Generalnej Guberni.

Za jego czasów placówka była wyposażona we wszelką pomoc naukową, bardzo bogatą bibliotekę, gabinet fizyczno-przyrodniczy, pracownię robót ręcznych, epidiaskop, a także radio z głośnikami w prawie wszystkich klasach.

Szkoła po wojnie

Po II wojnie światowej pierwsza nauka odbywała się w szkole powiatowej nr 4 przy Placu Wolności w Krotoszynie oraz w Szkole Powszechnej nr 1 przy ul. Kaliskiej w Krotoszynie. Z racji tego, że budynek był zanieczyszczony, częściowo pozbawiony szyb oraz nie było żadnych sprzętów, naukę zorganizowano w budynku przy kościele farnym, w której w czasie wojny mieściła się szkoła dla dzieci polskich. Pierwszym powojennym kierownikiem szkoły został Władysław Albert, przedwojenny nauczyciel. Szkoła przykościelna miała trzy sale, więc nauka odbywała się na dwie zmiany, a i tak pomieszczenia były przepełnione. Edukacja rozpoczęła się 9 lutego 1945 r., czyli kilka tygodni po ucieczce Niemców. Z czasem, gdy liczba dzieci się zwiększała, przychodziły one do szkoły co drugi dzień. W tym czasie w skład grona pedagogicznego wchodzili: Władysław Albert, Katarzyna Albert, Helena Śliwińska, Zofia Andersz, Jan Nasiadek, nauczycielka o nazwisku Jakubek, Helena Wnukowska, Stanisław Ludwiczak oraz Elżbieta Dudek. Już 21 lutego 1945 r. liczba dzieci osiągnęła poziom 506 uczniów, dlatego w tych trudnych warunkach dzieci często na lekcjach stały. Staraniem Miejskiej Rady Narodowej rozpoczęto uporządkowywanie najpierw szkoły przy ul. Kaliskiej, a następnie przy Placu Wolności. Mieszkańcy, często rodzice przynosili do szkoły ławki, tablice, a także schowane przed Niemcami godła, krzyże, czy książki.
Dzięki temu po feriach wielkanocnych nauka wróciła do budynku przy ul. Kaliskiej. 15 lipca podzielono Krotoszyn na trzy rejony i uruchomiona szkołę powszechną nr 2 w parku (obecnie SP nr 4), a 1 września szkołę powszechną nr 3 na Błoniu, co zluzowało ławy szkolne „jedynki”. Dodatkowe zamieszanie wywołało zmianę szkoły przy Placu Wolności na gimnazjum i liceum handlowe (obecnie ZSP nr 2).

Nasi Powstańcy: Walenty Karpiewski (1901-1975) [ZDJĘCIA]

Szybko przy „jedynce” powstało Koło Opieki Rodzicielskiej, pomagające głównie sierotom, które straciły rodziców w czasie wojny. Zostało ono powołane 18 kwietnia 1945 r. w sali PPR w parku, a prezesem został przedwojenny prezes KOR – Franciszek Kowalski. W samym tylko 1945 r. KOR zajmował się dożywianiem ok. 200 dzieci, organizowaniem im ubrań i obuwia, czy również książek. Do 1947 r. szkoła wzbogaciła się o dwa poniemieckie zegary, pianino, fisharmonię oraz maszynę do szycia.

Nauka została przerwana w styczniu 1947 r. na dziesięć dni, z powodu niskich temperatur i braku możliwości ogrzania placówki. Miejska Rada Narodowa przeznaczyła wówczas na ogrzewanie szkoły 1,5 mln zł, a prace były wykonywane na przełomie lat 1947/1948. Od 1 września 1947 r. w szkole ruszyła klasa ósma, a 15 września 1947 r. kierownikiem szkoły został przedwojenny dyrektor – Wincenty Bytoński. W roku szkolnym 1948/1949 grono nauczycielskie składało się z 18 nauczycieli oraz dyrektora. W szkole w tym czasie nauczali: Władysław Albert, Katarzyna Albert, Helena Pomirska, Garbaciakówna, Bałecki, Zofia Kaczyńska, Ludwik Kaczyński, Helena Kierzkówna, Jadwiga Kurpiszówna, Stanisław Kalwara, Alfons Lorkiewicz, Stanisław Ludwiczak, Helena Połczyńska, Władysława Weisówna, Stanisław Swora, Janina Szymoczakowa, Wincenty Szymosiak oraz Stanisław Witkowski. Z kolei woźnymi byli: Antoni Czachowski oraz Antoni Zakoński.

Wkrótce szkołę opuścili: Stanisław Kalwara oraz Alfons Lorkiewicz, którzy przenieśli się do szkół zawodowych oraz Ludwik Kaczyński Bałecka, którzy zostali przeniesieni do liceum. Z kolei Jadwiga Kurpiszówna opuściła szkołę i wstąpiła do zakonu.

Od roku szkolnego 1947/1948 szkoła zaczęła realizować program szkoły podstawowej siedmioklasowej. 1 stycznia 1949 r. ze szkoły odszedł Stanisław Witkowski, który został kierownikiem szkoły w Krzyminie. Na początku roku szkolnego do szkoły przyszli następujący nauczyciele: Barbara Gadulska, Józefa Skrzypczak, Franciszka Ziętek i Jan Połczyński. W tym czasie były po dwie klasy w danym roczniku, poza V klasą, których było aż trzy. W kwietniu 1949 r. w szkole odbyły się wybory do Komitetu Rodzicielskiego, w którym zasiedli: Janiczak, Łopaczyk oraz Szczuraszek. W maju 1949 r. zastępstwo z chorego Wincentego Bytońskiego objął Władysław Albert. W tym roku po raz pierwszy w szkole odbyły się kolonie. Otwarto także gabinety geograficzny i biologiczny.

Szkoła w latach pięćdziesiątych

W 1950 r. w skład grona pedagogicznego wchodzili następujący nauczyciele: Władysław Albert, Katarzyna Albert, Barbara Gadulska, Stefania Hoffmann, Zofia Kaczyńska, Stanisława Korak (?), Helena Pomirska, Helena Połczyńska, Stanisław Swora, Janina Szymczak, Władysława Wciórka, nauczycielka o nazwisku Witczak, Franciszka Ziętek, Józefa Czoja, W czasie roku szkolnego nauczycielka Skrzypczak przeszła na urlop bezpłatny, a w zastępstwo przyszła nauczycielka Witczak. Z kolei 31 sierpnia 1950 r. w stan spoczynku przeszedł W. Potruski (???). Od 1950 r. w szkole było 14 klas od 1 do 7 klasy, w których uczyło się 567 dzieci.

Jesienią 1950 r. na apel samorządu krotoszyńskiego uczniowie rozpoczęli zbiórki złomu, czy butelek. W ramach akcji zebrano 1095 sztuk butelek, 721 kg papieru, 140 kg szmat oraz 3980 kg złomu.

Na koniec roku szkolnego kwalifikacji nie uzyskało 0,29 proc. uczniów. 70,37 proc. uczniów nie miało ocen niedostatecznych. 1 ocenę niedostateczną otrzymało 11,11 proc. uczniów, 2 – 8,54 proc., 3 – 5,64 proc, a więcej niż 3 – 4,05 proc.

NASI POWSTAŃCY: Elżbieta Dudek z Krotoszyna [ZDJĘCIA] ...

Z tego małego grona osób, które nie zdały przedmiotów, uczniowie najwięcej problemów mieli (darujemy sobie procenty i wymienimy tylko w kolejności): historią, językiem rosyjskim, językiem polskim, matematyką, chemią, biologią, geografią, a na końcu fizyką.

1 stycznia 1951 r. szkołę opuścił Stanisław Swora, który został kierownikiem domu kultury przy powiatowej RZZ w Krotoszynie. Pod koniec I semestru roku szkolnego 1950/1951 poziom szkoły wzrósł, bo uczniów bez oceni niedostatecznych było już 78,27 proc. 1 marca 1951 r. szkołę opuściła Stefania Hoffmann, która została na własną prośbę przeniesiona do Ostrowa Wielkopolskiego.
W tym czasie uczyło się 567 uczniów, z których 5 nie otrzymała klasyfikacji. Stan uczniów przedstawiał się wówczas następująco: I a – 40, I b – 36, II a – 36, II b – 34, III a – 34, III b – 30, IV a – 47, IV b – 49, V a – 44, V b – 48, VI a – 41, VI b – 40, VII a – 44 i VII b – 44. Jak widać, najmniej uczniów było w klasach III – 64, a najwięcej w V – 96.

Pod koniec tego roku szkolnego uczyło się 572 uczniów. Stan uczniów przedstawiał się wówczas następująco: I a – 40, I b – 38, II a – 36, II b – 33, III a – 33, III b – 30, IV a – 47, IV b – 49, V a – 44, V b – 48, VI a – 44, VI b – 43, VII a – 44 i VII b – 43. Z 572 uczniów, tylko 4 nie zaliczyło roku szkolnego.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 1950/1951 odbyła się 23 czerwca 1951 r. Rozdano dzieciom dyplomy, a następnie odbyła się uroczysta akademia. Po niej kierownik szkoły odczytał sprawozdanie. Później odbyło się pożegnanie klas VII, wręczenie nagród i wyróżnień przez władze szkoły, a potem wręczenie nagród przez dom książki. Z dniem 31 sierpnia 1951 r. szkołę opuścili nauczyciele: Franciszka Ziętek (poszła do Wrocławia), Magdalena Witczak (poszła do Koryty) oraz Józefa Czwoja.

W nowym roku szkolnym 1951/1952 grono pedagogiczne składało się z następujących osób: Wincenty Szymczak, Władysław Albert, Katarzyna Albert, Barbara Godulska, Maria Jakubkówna, Helena Kierzkówna, Zofia Kaczyńska, Helena Połczyńska, Helena Prucirska (?), Władysława Weisówna i Janina Szymczak. W trakcie trwania roku szkolnego szeregi grona nauczycielskiego zasilili: Henryk Rajewicz, Izabela Gawrońska, Zdzisława Jankiewicz i Czesław Paterek. Przewodnikiem organizacji harcerskiej został Tadeusz Ślipiec.

Kronika donosi, że szkołę zasiliły dzieci z rocznika 1944, który to zdaniem autora jest rokiem historycznym, a dzieci urodziły się już w Polsce Ludowej. 18 września 1951 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji odbudowy Warszawy, 12 października – akademia z okazji święta wojska polskiego, a 7 listopada samorząd szkolny, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej oraz organizacja harcerska zorganizowały uroczystości z okazji 34. rocznicy rewolucji październikowej. Od 1 listopada funkcjonowały trzy klasy równoległe: a, b i c. 16 etat w szkole objął Bonifacy Kopaczyk. W tym okresie w szkole uczyło się 590 dzieci, z czego najwięcej (52) w klasie V b, a najmniej (31) w klasie I a.

1 stycznia 1952 r. Henryk Rajewicz na własną prośbę został przeniesiony do Poznania, na jego miejsce przyszedł Stanisław Swora. 6 stycznia 1952 r. zmarł Wincenty Bytoński, przed i powojenny dyrektor i kierownik szkoły, który od 1950 r. przebywał na emeryturze. Uczniowie brali udział w kolejnych akademiach, jak np. z okazji urodzin Bolesława Bieruta, czy 1 maja.
Między 9 a 18 czerwcem po raz pierwszy w historii odbyły się egzaminy końcowe w klasach VII. Na 93 uczniów, którzy przystąpili do testów, 87 zdało je. Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się 25 czerwca 1952 r. Jak poprzednio, rozdano świadectwa, wystąpił kierownik szkoły, odbyło się pożegnanie, a także część artystyczna. W trakcie roku szkolnego ogrodzono ogród długości 150 metrów kwadratowych, oddano do użytku centralne ogrzewanie w sali gimnastycznej, umeblowano biblioteki, odmalowano 8 klas, 2 korytarze i klatkę schodową. Pod koniec roku władze szkoły zawiesiły Tadeusza Ślipca oraz Bonifacego Kopaczyka, a Zdzisława Jankiewicz odeszła na własną prośbę. Warto dodać, że od 1949 r. do 1967 r. kierownikiem szkoły był Wincenty Szymczak.
W roku szkolnym 1952/1953 grono nauczycielskie przedstawiało się następująco: Wincenty Szymczak, Władysław Albert, Katarzyna Albert, Elżbieta Dudek, Barbara Gadulska, Izabela Gawrońska, Maria Jakubek, Zofia Kaczyńska, Helena Kierzek, Bonifacy Kopaczyk, Czesław Paterek, Helena Połczyńska, Helena Pomirska, Stanisław Swora, Janina Szymczak i Władysława Weis. Nową nauczycielką była Elżbieta Dudek, która przyszła ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krotoszynie. Pracę rozpoczęła 1 września 1952 r.

Dnia 1 października 1952 r. nauczycielka Zofia Kierzkówna została przeniesiona do Szkoły Ćwiczeń Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Liceum Pedagogicznym przy ul. Zdunowskiej w Krotoszynie. Na jej miejsce nie znalazła się osoba i klasę VIc zlikwidowano, a dzieci przeniesiono do klas Via i Vib.

5 października 1952 r. w szkole odbyły się wybory do Rady Rodzicielskiej. Spotkanie rozpoczął dotychczasowy przewodniczący Franciszek Kowalski. Następnie Paterek wygłosił referat pn. „Nasze osiągnięcia i perspektywy rozwoju”. Po dyskusji odbyły się wybory. Przewodniczący KR został Franciszek Kowalski, sekretarzem – Zofia Heiderowa, a skarbnikiem – Leon Łęga.

20 października 1952 r. dzieci wzięły udział w porządkowaniu grobów bohaterów wojennych na tutejszym cmentarzu. 26 października 1952 r. w gmachu szkoły odbyło się głosowanie do Sejmu PRL. 7 listopada 1952 r. znów odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy wybuchu rewolucji październikowej. Nie da się ukryć, że był to okres stalinowski i takie wydarzenia musiały się odbywać...

12 listopada 1952 r. dzieci urządziły wieczór artystyczny dla pracowników krotoszyńskiego browaru. Z kolei 20 listopada 1952 r. nauczyciel Bonifacy Kopaczyk opuścił szkołę i został powołany do wojska. Wydział Oświaty znowu nie wyznaczył następcy. 10 marca 1953 r. odbyła się konferencja z okazji Dnia Kobiet. Jak się okazuje, w tym okresie nie uniknięto polityczno-ideologicznych wydarzeń. Śmierć Józefa Stalina uczczona była audycją radia węzeł, z kolei już 14 marca 1953 r. odbyła się akademia z okazji 70. rocznicy śmierci Karola Marksa, a 18 kwietnia 1953 r. - akademia z okazjii urodzin Bolesława Bieruta. Między 27 a 29 marca w szkoły odbyły się szkolne igrzyska wiosenne. 29 marca 1953 r. organizacji harcerskiej został wręczony sztandar ufundowany przez byłego kierownika Władysława Alberta.

26 kwietnia 1953 r. szkolne koło artystyczne wzięło udział w Powiatowym Festiwalu Sztuki Dziecięcej. W kategorii tańca SP nr 1 zajęło I miejsce, w kategorii pieśni – II miejsce, a recytacji wierszy – V miejsce. 9 czerwca 1953 r. odbył się egzaminy dla klas VI i VII, a zakończenie roku szkolnego odbyło się 25 czerwca 1953 r.

Grono pedagogiczne na rok szkolny 1953/1954 wyglądało w następującym składzie: Władysław Albert, Helena Becker, Elżbieta Dudkówna, Barbara Gadulska, Izabela Gawrońska, Maria Jakubek, Aleksandra Jagłowa, Zofia Kaczyńska, Czesław Paterek, Helena Połczyńska, Helena Pomirska, Zofia Miarkowska, Anna Niepokojeżycka, Stanisław Swora, Janina Szymczakowa, Władysława Weis i Wincenty Szymczak. Warto wspomnieć, że 31 sierpnia 1953 r. Katarzyna Albert została przeniesiona w stan spoczynku. Z kolei Jackiewiczowa i Formanowiczowa zostały przeniesione do szkoły nr 2 a do szkoły przyjęto Helenę, Beckerową, Annę Niepokojeżycką i Aleksandrę Jagłową. Kierowniczką organizacji harcerskiej została Gertruda Nożanka. Warto wspomnieć, że od 1 września 1953 r. nie uczono już w szkole religii.

Ten rok przeszedł do historii, ponieważ do klas I zapisało się 162 dzieci i podjęto decyzję o utworzeniu czwartego oddziału klasy I. Szkoła na odbudowę Warszawy zbierała złom. Zebrano 650 kg złomu.

11 października 1953 r. odbyły się marsze jesienne, w których udział wzięło aż 230 dzieci! 22 października 1953 r. odbyły się wybory do Komitetu Rodzicielskiego, a przewodniczącym został wybrany ponownie Franciszek Kowalski.

4 kwietnia 1954 r. harcerze ze Szkoły Podstawowej nr 1 zebrali się by uczcić pamięć generała Karola Świerczewskiego. Z kolei 9, 10 i 11 kwietnia odbyły się igrzyska wiosenne połączone z wycieczkami do Bożacina, Zdun i Odolanowa. 25 kwietnia w szkole odbywał się festiwal artystyczny, a 9 maja – rajd rowerowy. Zakończenie roku szkolnego odbyło się 25 czerwca 1954 r. 94 proc. dzieci zostało promowanych do następnych klas. Warto dodać, że w tym czasie uczyło się 687 uczniów. Szkole nadal jednak doskwierał brak odpowiedniej kuchni i jadalni.
Mimo trudnych, powojennych czasów, szkoła nada prowadziła remonty. W okresie wakacji letnich 1954 r. odnowiono diw izby lekcyjne, dwa korytarze oraz klatkę schodową. Położono kaloryfery w dwóch klasach, a także wykonane inne, drobne naprawy.

Nasi Powstańcy: Kapitan Jan Połczyński z Twardowa [ZDJĘCIA]

W tym momencie kroniki autor wkleił artykuł prasowy z ważnych wydarzeń. 1 września 1954 r. najstarszy nauczyciel z powiatu krotoszyńskiego i były kierownik szkoły – Władysław Albert, został odznaczony Orderem „Sztandaru Pracy” II kl. -Cała sala powstała, gdy kol. Albert życzył młodym, aby doczekali się takiego uznania za swoją pracę, jak on dzisiaj, i aby praca nauczycielska dawała im tyle radości i zadowolenia, jak jemu w ciągu całego życia. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 przybyły na konferencję, aby kochanemu i szanownemu nauczycielowi złożyć życzenia. Z kwiatami przybyli również rodzice uczniów, aby podziękować Władysławowi Albertowi za wieloletnią opiekę wychowawczą nad ich dziećmi – możemy wyczytać w artykule prasowym. Podczas tej akademii uhonorowano również Złotym Krzyżem Zasługi Zofię Jandę, kierowniczkę Szkoły Podstawowej w Gorzupii, a Srebrnym Krzyżem Zasługi - jej byłego ucznia, a ówcześnie nauczyciela Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie – Franciszka Ciesiółkę.

Wracając jednak do historii SP nr 1. Rok szkolny rozpoczął się 1 września 1954 r. i w tym czasie nauczało 19 nauczycieli: Władysław Szymczak (kierownik szkoły), Władysław Albert, Adolf Albert, Helena Becker, Elżbieta Dudek, Kazimier Drygas, Barbara Gadulska, Władysław Gill, Maria Jakubek, Zofia Kaczyńska, Zofia Miarkowska, Anna Niepokojczycka, Gertruda Nożanka (przewodniczka drużyny organizacji harcerskiej), Czesław Paterek, Helena Połczyńska, Helena Pomirska, Stanisław Swora, Janina Szymczak oraz Władysława Weis. Władysława Jagła i Izabela Szuniewiczowa odeszły ze szkoły na własną prośbę do Wrocławia. Na własną prośbę odeszła też Pelagia Krzyżosiak (pracownica niepedagogiczna). Na jej miejsce przyjęto Juszczakową.

Szkoła w tym czasie liczyła cztery kl. I, cztery – kl. II, dwie – kl. III, dwie – kl. IV, dwie – kl. V, dwie – kl. VI i trzy – kl. VII. Na początkowo roku szkolnego zorganizowano również dwie pracownie – biologiczną i geograficzną. Początkowo Władysław Albert przeszedł na chorobowe na okres trzech miesięcy, jednak 31 października 1954 r. odszedł na własną prośbę na emeryturę. Jego miejsce zajęła Maria Matyniak, przeniesiona ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krotoszynie.

W dalszym czasie uczniowie świętowali rocznicę wybuchu rewolucji październikowej, dnia nauczyciela, czy występowali bez okazji (występy taneczne).

28 listopada zorganizowano wybory do Komitetu Rodzicielskiego. Przewodniczącym został Leon Łago, zastępcą – Antoni Miśkiewicz, sekretarzem – Zofia Heider, skarbnikiem – Bolesław Kuźnicki, a członkami – Waleria Reszel i Zdzisław Skolik.

Rok szkolny zakończył się 25 czerwca 1955 r. Jak się później okazało, wakacje były dobrym okresem na remonty. Przerobiono 65 ławek czteroosobowych na dwuosobowe, a także naprawiono 25 krzeseł, czy 20 taboretów. W kolejnym roku szkolnym utworzono trzy kl. I, cztery – kl. II, cztery – kl. III, dwie – kl. IV, dwie – kl. V, dwie – kl. VI i trzy – kl. VII. Jak widać, liczba dzieci rosła, dlatego młodsze roczniki miały więcej oddziałów. Nauka odbywała się na dwie zmiany. Kadrę pedagogiczną w tym roku szkolnym stanowili: Adolf Albert, Helena Becker, Kazimierz Drygas, Elżbieta Dudek, Maria Jakubek, Zofia Kaczyńska, Maria Matyniak, Zofia Miarkowska, Anna Niepokojczycka, Helena Pomirska, Stanisław Swora, Władysława Weis, Helena Połczyńska, Janina Szymczak, Wincenty Szymczak (kierownik) i Władysław Gill (zastępca kierownika).

Ze szkoły odszedł niejaki Witek, a za niego przyszedł Kazimierz Fąferek, nauczyciel fizyki. Ze szkoły odeszli: Anna Płaczek (1 maja 1955 r.) ze względu na chorobę i Barbara Czajka (30 kwietnia 1955 r.) - na własną prośbę. 1 października 1955 r. na miejsce pierwszej przydzielono niejaką Jankowską (brak imienia), a na miejsce drugiej – Ludomirę Woziwirską (?).

W trakcie roku szkolnego zlikwidowano trzy kl. VIII i zamieniono je na dwa oddziały. Okazało się, że 14 uczniów „przerośniętych wiekiem” nie stawiło się do szkoły. 10 września 1955 r. Helena Połczyńska została przeniesiona do szkoły nr 2, na własną prośbę.

Jeszcze we wrześniu z inicjatywy Kazimierza Fąferka przeprowadzono remont gabinetu fizyczno-chemicznego. Szkoła zorganizowała zbiórkę złomu i makulatury na odbudowę Warszawy. W tym czasie do szkoły uczęszczało 768 dzieci. Najwięcej było w klasach pierwszych – 138, a najmniej w piątych – 68. W tym okresie aktywne było kółko plastyczne. Uczniowie wybrali się na wycieczki do Tatr i Biskupina oraz rajdem rowerowym do Gorzupi. Latem zaplanowano kapitalny remont szkoły na kwotę 112 tys. zł, co w przeliczeniu na współczesne złotówki wyszłoby ok. 74 tys. zł. Kwota może nie jest duża, jednak warto wspomnieć, że był to okres powojenny.

W zakres prac wchodziły: otynkowanie budynku od strony podwórza, przełożenie dachu na sali gimnastycznej i toaletach, położenie parkietu w sali gimnastycznej, kancelarii i sekretariacie, malowanie okien od zewnątrz od strony podwórza, a także wymianę drzwi w toaletach. Prace wykonało Miejskie Przedsiębiorstwo Budowlane.

Kolejny rok szkolny rozpoczęto 3 września 1956 r. Stan kadry nauczycielskiej prezentował się następująco: Wincenty Szymczak, Władysław Gill, Adolf Albert, Helena Becker, Kazimierz Drygas, Elżbieta Dudek, Bernard Jędryczka, Barbara Gadulska, Maria Jakubek, Zofia Kaczyńska, Maria Matyniak, Zofia Miarkowska, Stanisław Napieralski, Anna Niepokojczycka, Helena Pomirska, Stanisław Swora, Janina Szymczak, Władysław Weis, Zofia Wojcikiewicz oraz Helena Połczyńska. Kazimierz Fąferek został na własną prośbę przeniesiony do Poznania, a Gertruda Nożanka – na własną prośbę do Szkoły Podstawowej nr 3 w Krotoszynie.

Nasi Powstańcy: Tomasz Heliński (1893-1987)

Wspomniani: Helena Połczyńska, Bernard Jędryczka i Zofia Wojcikiewicz przybyli ze Szkoły Podstawowej nr 3. Z kolei z personelu niepedagogicznego (obsługowego) odeszła Leokadia Jankowicz. Jej miejsce zastąpiła Weronika Kmiecińska.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego nastąpiło 2 września 1956 r. Rozpoczął się on apelem nt. odbudowy Warszawy. Jak widać, po ponad dekadzie od zakończenia wojny, stolica nadal nie była w pełni odbudowana. W tym czasie okazało się, że uczniów było 857, z czego nieklasyfikowanych zaledwie 3. W grudniu 1956 r. odbyło się wielkie zebranie rodzicielskie, celem omówienia spraw ogólnych, ale i również po to, by prezydium zostało na kolejną kadencję. Warto zaznaczyć coś, czego może nie wspomniałem we wcześniejszych tekstach. Wtedy był okres straszliwej agitacji politycznej. Rok 1953, ale szczególnie rok 1956 wprowadził sporo zmian politycznych, także w Szkole Podstawowej nr 1. Np. 1 stycznia 1957 r. wznowiono nauczanie lekcji religii w szkole. Dalszym przykładem niech będzie cytat z kroniki.

-W związku ze zmianami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi jakie musiały nastąpić w nowej Ojczyźnie, zostały również z dniem 1 stycznia 1957 r. zmienione i przystosowane do obecnej rzeczywistości programy historii i języka polskiego – możemy wyczytać z kroniki Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie.

Po pierwszym półroczu na 855 uczniów, 847 otrzymało klasyfikacje. -Stan w porównaniu z I okresem nie uległ żadnej poprawie. Stwierdzić należy, że mimo wysiłków wkładanych przez grono nauczycielskie oraz aktyw rodzicielski, dużo dzieci jest zaniedbanych, nie odrabia lekcyj, nie uczy się. Jedną z przyczyn tego jest to, że w wielu wypadkach oboje rodziców pracują, a dzieci w tym czasie są bez opieki i bez należytej kontroli – donosił autor kroniki.

1 stycznia 1957 r. Bernard Jędryczka na własną prośbę zrezygnował z nauczania w szkole. Na jego miejsce przybył Wiesław Skotarek. Z kolei Bernard Jędryczka został nauczycielem w Technikum Ceramicznym w Krotoszynie (dziś Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Krotoszynie).

Mimo tych złych przepowiedni autora kroniki, na 858 uczniów, zaledwie 4 nie otrzymało klasyfikacji. Ciekawy jest zapis z tego okresu

-W wyniku krzywd jakich doznali niektórzy nauczyciele w minionym okresie została powołana Komisja Rehabilitacyjna przy Prezydium Powiatowej Radzie Wydziału Oświaty – w skład której z grona szkoły został powołany Szymczak Wincenty. Komisja rozpoczęła swoją działalność w styczniu 1957 r. W wyniku prac tej komisji przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział Oświaty w Poznaniu, został zrehabilitowany ob. Jesień Władysław. Z pełnymi prawami nauczyciela został przydzielony do tej szkoły z dniem 1 lutego 1957 r. Ob. Jesień Władysław wkroczył do Krotoszyna razem z wojskami polskimi pełniąc funkcję kwatermistrza w jednostce wojskowej, stacjonującej w Krotoszynie – możemy wyczytać w kronice.

Na koniec roku zrobiono podsumowanie i na dwie klasy VII na 83 uczniów szkołę ukończyło 76 uczniów. W czasie wakacji naprawiono 9 okien, w salach 33, 34 i 35, a także 25 ławek, 20 taboretów i krzeseł. Zreperowano również drzwi z klatki schodowej oraz drzwi do piwnicy. Odbył się również remont generalny centralnego ogrzewania. Z prac mniejszych wykonano: malowanie okien od ulicy, klas oraz korytarzy i klatek schodowych w budynku od strony podwórza.

Rok szkolny 1957/1958 rozpoczął się dla 852 uczniów, a 2 było niekwalifikowanych. Z 852 – 792 było promowanych, a 60 – niepromowanych. Rok szkolny rozpoczął się 2 września 1957 r. Ze szkoły odeszli: Barbara Gadulska (przeniesiona na własną prośbę do Kazimierza) oraz niejaki Raś (Wydział Oświaty zlikwidował etat przewodnika drużyny harcerskiej). Z kolei Helena Becker przeszła z nauczania na etat bibliotekarki. Szkoła wyglądała następująco. Były trzy kl. I, cztery – kl. II, trzy - kl. III, cztery – kl. IV, pięć – kl. V, dwie – kl. VI oraz dwie – kl. VII. W skład grona pedagogicznego wchodzili: Wincenty Szymczak (kierownik szkoły), Władysław Gill (zastępca kierownika szkoły), Adolf Albert, Helena Becker (bibliotekarka), Czesław Bąk, Kazimierz Drygas, Elżbieta Dudek, Maria Jakubek, Henryk Jankowski, Władysław Jesień, Zofia Kaczyńska, Maria Matyniak, Zofia Miarkowska, Stanisław Napieralski, Anna Niepokojczycka, Helena Połczyńska, Helena Pomirska, Stanisław Swora, Wiesław Skotarek, Władysława Weis, Zofia Wójcikiewicz, Józef Jańczak, Janina Szymczak, Jadwiga Kurpisz (nauczycielka religii), ks. Kazimierz Pietrzak (nauczyciel religii) oraz Urszula Gill (przy której znajduje się określenie „naucz. od godz.”).

Henryk Jankowski przybył ze szkoły w Ostrowie, natomiast Józef Janczak i Czesław Bąk – ze szkoły w Zdunach. Z działu gospodarczego odeszła Anna Michalak z powodu „choroby przewlekłej”, natomiast w tym roku szkolnym szkoła uzyskała etat palacza. Od tego roku znani nam są również pracownicy niepedagogiczni. Woźnym był Antoni Zakoński, sekretarką – Ludomira Woziwrocka, sprzątaczkami: Katarzyna Juszczak, Katarzyna Kmiecińska i Helena Ide, a palaczem – Karol Ide.

W 1958 r. mamy pierwszą wzmiankę o rekolekcjach, które odbyły się między 3 a 5 marca dla uczniów klas III – VII.
Na 923 uczniów tylko 815 uzyskało promocję, a 108 – nie było promowanych. Nie wiemy czy był to stan z czerwca i uczniowie mieli czas na poprawki sierpniowe, czy jednak były to ostateczne wyniki. Te wakacje również obfitowały w wiele inwestycji w szkole: przebudowany strych, celem uzyskania izby lekcyjnej, odmalowano cztery klasy, dwa korytarze i klatkę schodową, odmalowano wszystkie okna od strony zewnętrznej, przebudowany system centralnego ogrzewania w czterech klasach, przebudowano salę fizyczno-chemiczną, a szkoła otrzymała 32 ławki z Inspektoratu Oświaty.

Co ciekawe z początkiem roku szkolnego 1958/1959 na emeryturę przeszli: Adolf Albert, Janina Szymczak, Władysława Weis oraz Anna Niepokojczycka. Jednak Inspektora Oświaty nie zwolnił ich, a zatrudnił na godziny nadliczbowe.

Poluzowanie w kwestii nauczania religii było pozorne. Zarzucano szkole niewłaściwe interpretowanie zasady świeckiego charakteru szkoły, czy sprawę wywieszania emblematów religijnych i odmawiania modlitw.
Do szkoły przybyli: Bogdan Olszewski (pierwszy rok pracy po ukończeniu studium wychowania fizycznego), Urszula Waligóra (piąty rok pracy, przeniesiona ze szkoły w Lutogniewie), Łucja Wawrzyniak (pierwszy rok pracy po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie), Helena Zielonka (pierwszy rok pracy, przeniesiona z Technikum Mięsnego w Krotoszynie), Katarzyna Albert (emerytka, pracowała w ramach godzin nadliczbowych) oraz ks. Leon Sufryd (nauczyciel religii).

W roku szkolnym 1958/1959 kadra pedagogiczna wyglądała następująco: Władysław Szymczak (kierownik szkoły), Władysław Gill (zastępca kierownika szkoły), Czesław Bąk, Stanisław Drygas, Elżbieta Dudek, Urszula Gill, Maria Jakubek, Józef Janczak, Henryk Jankowski, Zofia Kaczyńska, Barbara Kałążna, Maria Matyniak, Zofia Miarkowska, Stanisław Napieralski, Helena Połczyńska, Bogdan Morawski, Stanisław Swora, Wiesław Skotarek, Urszula Waligóra, Łucja Wawrzyniak, Zofia Wójcikiewicz oraz Helena Zielonka. Bibliotekarką była Helena Becker, a nauczycielami emerytowanymi, którzy uczyli sporadycznie: Adolf Albert, Anna Niepokojczycka, Władysława Weis, Jadwiga Kurpisz i Janina Szymczak. Z kolei religii nauczał ks. Leon Sufryd. Woźnym był Antoni Zakociński, sekretarką – Ludomira Woziwrocka, palaczek – Karol Ide, kucharka – Kazimiera Grzesiak, a sprzątaczkami: Helena Ide, Stanisława Kozupa i Pelagia Wiśniewska.

Z pracowników fizycznych odeszli: Katarzyna Jurczak oraz Koniecińska i Jadwiga Olejniczak. 12 września 1958 r. powołano komitet rozbudowy szkoły. Planowano dobudowanie trzech klas lekcyjnych. 22 listopada 1958 r. odbył się oficjalnie pierwszy raz Dzień Nauczyciela, podczas którego wręczono Janinie Szymczak odznaczenie za tajne nauczanie w okresie okupacji niemieckiej. Otrzymała ona Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Dane z tego okresu są dosyć skąpe. Wiadomo jednak, że na początku 1959 r. odbyła się wielka wizytacja szkoły. Kolejny rok szkolny rozpoczął się 1 września 1959 r., który połączono z 15 – leciem istnienia Polski Ludowej oraz 20 – leciem wybuchu II wojny światowej. W tym czasie odszedł Władysław Gill zastępca kierownika, który uzyskał płatny urlop na ukończenie studiów wyższych, a do szkoły przybyli: Talarczyk ze Zdun oraz Janina Marchewka, która ukończyła rok wcześniej Liceum Pedagogiczne w Krotoszynie.

Lata sześćdziesiąte

Nowym zastępcą kierownika szkoły został Stanisław Napieralski. Przy szkole powstało szkolne koło Polskiego Czerwonego Krzyża, którym kierowała Zofia Kaczyńska. Niestety w latach 1960-1970 pojawiła się luka, którą późniejsi autorzy odtwarzali na podstawie dokumentów oraz relacji nauczycieli czynnych, jak i emerytowanych, a także absolwentów szkoły.

Po Stanisławie Napieralskim zastępcami kierownika szkoły byli: Henryk Jankowski, Bronisław Talarczyk i Stanisław Szafraniak. W 1967 r. kierownikiem szkoły został (od 1 września p.o, a od 1 grudnia – rzeczywistym) Stanisław Szafraniak, a zastępcą kierownika – Józef Zdunek.

Miejsce Józefa Zdunka w 1968 r. jako zastępcy kierownika szkoły zajęła Urszula Waligóra. Warto wspomnieć również krótką historię dyrektorów i kierowników placówki. W latach 1983-1985 dyrektorem szkoły był Hieronim Woźniak, a od 1985 r. do 2004 r. - Aleksandra Bartkowiak, którą na stanowisku zastąpiła Hanna Janyszek. Z kolei w 1999 r. kiedy przy szkole powstało Gimnazjum nr 1 dyrektorem tej placówki została Zofia Jarmużek, a po niej Sławomira Kalak, która została dyrektorem Zespołu Szkół nr 3 po połączeniu obu placówek w jedną do 2018 r.

Lata 60. XX w. to wielkie sukcesy sportowe Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie. W roku szkolnym 1960/1961 szkoła zajęła I miejsce w finale powiatowym w czworoboju lekkoatletyki oraz VI miejsce w finale wojewódzkim. W roku 1961/1962 szkoła zajęła I miejsce w Finale Powiatowym Czworoboju w grupie młodszej i starszej, I miejsce w Finale Powiatowym w piłce ręcznej chłopców oraz I miejsce w sztafecie 4x60 metrów dziewcząt na szczeblu powiatu krotoszyńskiego.

W roku szkolnym 1962/1963 szkoła ponownie zajęła I miejsce w Finale Powiatowym Czworoboju w grupie młodszej i starszej, w Finale Powiatowym w piłce ręcznej chłopców oraz w sztafecie 4x60 metrów dziewcząt, a także 4x60 metrów chłopców. Ten sam wynik szkoła powtórzyła w roku szkolnym 1963/1964. Warto wspomnieć również, że w dniach 30-31 maja 1964 r. szkoła zajęła I miejsce w zawodach lekkoatletycznych chłopców w ramach Spartakiady Powiatowej z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego i XX-lecia Polski Ludowej.

26 września 1965 r. i 3 października 1965 r. uczniowie szkoły aktywnie wzięli udział w żakinadzie z okazji 550-lecia uzyskania praw miejskich przez Krotoszyn. Przygotowaniami do żakinady zajmowała się opiekunka kółka historycznego Urszula Waligóra. W roku szkolnym 1964/1965 w czworoboju w grupie starszej szkoła zajęła I miejsce, a w grupie młodszej – II miejsce. II miejsce szkoła zajęła również w sztafecie chłopców i dziewcząt 4x60 metrów. II miejsce placówka wywalczyła również w piłce siatkowej dziewcząt w rozgrywkach międzyszkolnych.
W roku szkolnym 1966/1967 szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody pod opieką Janiny Momotko i przewodnictwem Bogdana Misiaka wzięło udział w konkursie na najlepiej pracujące LOP w województwie i otrzymało wyróżnienie.
W roku szkolnym 1966/1967 szkoła poprawiła wynik i zajęła I miejsca w: Finale Powiatowym w Czworoboju w grupie młodszej i starszej, w sztafecie 4x60 metrów dziewcząt i chłopców oraz piłce koszykowej chłopców w rozgrywkach międzyszkolnych.

W związku z otwarciem Szkoły Podstawowej nr 8 ze szkoły odeszło kilku nauczycieli m.in. zastępca kierownika Bronisław Talarczyk. 1 września 1967 r. rozpoczęto budowę boiska sportowego, którego koszt wyniósł 512 tys. zł, co na nasze jest kwotą prawie o połowę mniejszą.Boisko sportowe zostało oddane do użytku częściowo w 1969 r., a w pełni w 1970 r.

W październiku 1967 r. dokonano remontu szkoły. Większość prac wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych. Wymieniono m.in. posadzki na korytarzach i w stołówce, założono nową instalację elektryczną, oświetleniową, telefoniczną i radiową, a także zainstalowano radiolę. Staraniem p.o. dyrektora Stanisława Szafraniaka powstały gabinety geograficzny, biologiczny oraz do prowadzenia zajęć praktyczno-technicznych. Z kolei istniejący już gabinet chemiczno-fizyczny odrestaurowano. Założono również parkiety w klasach lekcyjnych nr 10, 11, 14 i 16. Powstały też klasy I-IV, do języka polskiego, do języka rosyjskiego oraz do matematyki.
Wymieniono również stare i zniszczone ławy szkolne, stoliki i krzesła. Zakupiono również bardzo bogaty sprzęt audio-wizualny.

Szkoła w latach siedemdziesiątych

W 1970 r. szkoła otrzymała imię Powstańców Wielkopolskich. Nie było to zwykłe „nadanie”. Uczniowie i nauczyciele przebyli długą drogę.

-Zapoznaliśmy się z celami i przebiegiem Powstania Wielkopolskiego. Odbyliśmy wycieczkę śladami Powstańców w naszym mieście. Wzięliśmy udział w konkursie rysunkowym o tematyce powstańczej. Zebraliśmy pieniądze na sztandar szkoły. Pieniądze te dzieci otrzymały ze sprzedaży makulatury – możemy wyczytać w kronice szkolnej.

Uczniowie często odwiedzali krotoszyński cmentarz, by składać kwiaty oraz sprzątać mogiły powstańcze. -Dzieci złożyły wiązanki kwiatów oddając cześć pamięci tych, którzy w latach 1918-1919 krwią swą i życiem płacili za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny – możemy wyczytać o wydarzeniach z 25 maja 1970 r. Warto przytoczyć też notatkę z innej klasy. -Co klasa II a wie o Powstaniu Wielkopolskim? Zapisaliśmy notatkę o Powstaniu Wielkopolskim. Poznaliśmy kilka nazwisk krotoszyńskich powstańców. Składaliśmy kwiaty u grobu-kaplicy pierwszego zmarłego powstańca. Oglądaliśmy pomnik poświęcony powstańcom, u stóp którego złożyliśmy wiązanki. Odszukaliśmy „zielony szlak”, który prowadzi do byłej granicy polsko-pruskiej – możemy wyczytać.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie gościło wielu weteranów walk. Spotykali się oni z uczniami, opowiadali o zrywie, a czasami robili sobie pamiątkowe fotografie. Uczniowie zbierali nawet złom, który posłużył na odlanie pamiątkowej tablicy.

-Dnia 18 maja 1970 r. zaprosiliśmy na lekcję języka polskiego Powstańca, pana Kazimierza Reszelskiego, który opowiadał nam o tym, jak sam walczył w Powstaniu Wielkopolskim. Prawie każdy z nas przyniósł kwiaty, które wręczyliśmy panu Reszelskiemu – możemy wyczytać w kronice szkolnej.

Z kolei kl. IV b często brała udział w spotkaniach z emerytowaną wówczas nauczycielką, Elżbieta Dudek. -Zarząd klasowy udał się do nauczycielki, harcerki i weteranki powstania Elżbiety Dudkównej. Wchodzącą do klasy powitały dzieci śpiewem: „Sto lat”. Dzieci opowiedziały weterance, co wiedza o czynach i bohaterstwie synów Krotoszyna. Miłość do Ojczyzny wypowiedziały w wierszach i śpiewach patriotycznych. Z kolei zadawały pytania, kierując je do weteranki, która odpowiadała na nie. Weteranka opowiedziała dzieciom również swoje przeżycia, które utkwiły jej do dziś w pamięci. Serdeczny i miły był nastrój w klasie. Po odśpiewaniu pieśni naszej szkoły dzieci podziękowały weterance powstania, wręczając wiązankę kwiatów. Otrzymały zdjęcie z młodych lat w mundurze harcerskim Ślubujemy Ci Polsko, pilnie uczyć się, kochać Ojczyznę i wiernie służyć jej – możemy wyczytać w szkolnej kronice.

Elżbieta Dudek odwiedzała również kl. V b, z jednej z wizyt zachowała się relacja i zdjęcia. -W związku z nadaniem naszej szkole im. Powstańców Wielkopolskich klasa nasza zapoznała się dokładnie z historią walk powstańczych na terenie Krotoszyna. Na lekcjach wychowawczych omawialiśmy zebrane wiadomości, oglądaliśmy uzyskane od powstańców odznaczenia i pamiątki z tamtego okresu. Sporządziliśmy gazetki poświęcone pamięci bohaterskich Krotoszyniaków. Na jedną z lekcji zaprosiliśmy uczestniczkę walk powstańczych – p. Elżbietę Dudek, która opowiedziała nam o przebiegu walk powstańczych i swoim w nich udziale. Na spotkanie to przygotowaliśmy krótki program artystyczny związany z tematyką powstańczą.

Po roku 1970 znowu znajduje się luka. Kolejna kronika (trzecia już) rozpoczyna od roku szkolnego 1973/1974. Rok rozpoczęła konferencja Rady Pedagogicznej 23 sierpnia 1973 r. Podczas konferencji powitano nowych nauczycieli: Irenę Kaczyńską, Zofię Kolanowską, Aleksandrę Smolińską oraz Halinę Woźniak. Irena Kaczyńska i Zofia Wolniak rozpoczęły pracę w zawodzie i złożyły przysięgę. Rok szkolny rozpoczął się hasłem: „Wzorową nauką i zachowaniem budujemy drugą Polskę”. Wówczas to połączono Szkołę Podstawową nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie ze Szkołą Podstawową dla Pracujących. Z tego powodu powołano drugiego zastępcę dyrektora, którym został Stanisław Kmiecik. W szkole działały następujące koła (w nawiasach podajemy opiekunów): Samorząd Szkolny (Wiesława Kaczmarek), Szkolne Koło Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (Bożena Kasprzak), PCK (Eugenia Ciesiółka), ZOP (Halina Woźniak), ZHP (Irena Kaczyńska, Zofia Kolanowska, Aleksandra Smolińska, Maria Idczak i Barbara Kałążna). W składzie Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzili: Iwona Małecka (przewodnicząca), Hanna Synowiec (zastępca przewodniczącej), Chlebowska (sekretarz) oraz Halina Durska (skarbnik). Wybory do samorządu obyły się w maju 1973 r.

Podczas rozpoczęcia roku podzielono dzieci na trzy grupy: „Dzieci młodsze” (kl. I – III), „Dzieci starsze” (kl. IV – VI) oraz „Młodzież” (kl. VII-VIII). Uroczyste ślubowanie odbyło się 28 września 1973 r., w uroczystości wziął udział Powstaniec Wielkopolski Walenty Karpiewski. -Obiecuję, że będę się starał być dobrym uczniem i dobrym kolegą. Chcę nauczycieli słuchać i szanować, nauczyć się tego co mądre i piękne. Przyrzekam dotrzymać swojej obietnicy – głosiła przysięga szkolna. Wychowawcą kl. I a została Daniela Naron, a kl. I b – Maria Idczak. Z kolei kierownikami grup zostały: Maria Łukomska - „Dzieci młodszych”, Władysława Żmuda - „Dzieci starszych” oraz Mirosława Faner - „Młodzieży”.

Rok 1973 był ważny, bowiem we wrześniu powołano Szkolny Klub Sportowy „Spartak”. Przewodniczący został wicedyrektor Stanisław Kmiecik, zastępcami: Danuta Nowaczyk i Paweł Olszewski, sekretarzem – Iwona Małecka, skarbnikiem – Hanna Synowiec, kronikarzami: Bogumiła Cierniewska i Krystyna Marcisz, kierownikiem sekcji szkolenia MOS – Małgorzata Głowacka, kierownikiem sekcji sportowej – Adam Gawełka, kierownikiem sekcji zajęć sportowych śródlekcyjnych – E. Walczak, a kierownikiem sekcji gier sportowych – Z. Waszkiewicz. Wybór zarządu odbył się 20 września 1973 r.

Wkrótce opiekunem Samorządu Szkolnego została Janina Momotko, sekcją naukową opiekował się W. Kaczmarek, sekcją propagandy – M. Nowaczyk, sekcją artystyczną – B. Kudrykiewicz, sekcją sanitarną – E. Ciesiółka, sekcją gospodarczą – St. Kmiecik, a sekcją sportową – B. Olszewski. W grudniu 1973 r. hucznie obchodzono 55. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego pod hasłem „Jubileusz naszego patrona”. Gośćmi święta byli Powstańcy Wielkopolscy: Walenty Karpiewski oraz Elżbieta Dudek. Uroczystość była bardzo doniosła. Nie brakowało wierszy, piosenek z okresu powstańczego oraz projekcji filmu „Przeżyjmy to jeszcze raz”. Sesję naukową poprowadziła przewodnicząca kl. VIII c Renata Konieczna.

25 lutego 1974 r. w szkole odbyła się I Olimpiada Języka Rosyjskiego, w której udział wzięli: Mirosław Sobiś (kl. VIII a), Zofia Langner (kl. VIIIb), Ludwika Chlebowska (kl. VIII b), Regina Brodziak (kl. VIII b), Piotr Pachciarz (kl. VII c), Kazimierz Gabryelczyk (kl. VII b) oraz Tomasz Kozłowski (kl. VII b). W eliminacjach obecni byli: Wiktor Wincenciak – przedstawiciel Wydziału Oświaty, Janina Momotko – zastępca dyrektora szkoły oraz nauczycielki języka rosyjskiego: Bożena Kasprzak i Władysława Żmuda. I Powiatowa Olimpiada Języka Rosyjskiego odbyła się natomiast 25 marca wystartował w niej Mirosław Sobiś, który zdobył I miejsce w eliminacjach powiatowych. W nagrodę 28 kwietnia 1974 r. wziął udział w I Wojewódzkiej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego. Niestety nie znamy wyników tej olimpiady, ale warto wspomnieć, że ta olimpiada odbywa się do dnia dzisiejszego.
W konkursie najlepszy okazał się Mirosław Sobiś, na II miejscu ex aequo znalazły się Zofia Langner oraz Ludwika Chlebowska, a na III miejscu – Piotr Pachciarz. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz pochwałę od dyrekcji szkoły podczas apelu. Z kolei 27 lutego 1974 r. w Krotoszynie odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Szachach. Wśród 30 chłopców i 10 dziewcząt znaleźli się również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie. Zwycięzcą w kategorii chłopaków okazał się uczeń tej szkoły Lechosław Parysek.

20 maja 1974 r. w szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Przewodniczącą została Hanna Synowiec, zastępcą – Wiesława Durska, sekretarzem – Marlena Chyba, skarbnikiem – Lidia Jerzak, koordynatorem sekcji naukowej – Maria Szydlak, koordynatorem sekcji propagandy – Alina Sójka, koordynatorem sekcji sportowej – Julita Janicka, koordynatorem sekcji gospodarczej – Kazimierz Gabryelczyk, koordynatorem sekcji higienicznej – Hanna Hybsz, koordynatorem sekcji artystycznej – Witek Korzeniewski, a koordynatorem sekcji przyrodniczej – Lucyna Mińska.

1 czerwca w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka najbardziej zasłużeni uczniowie spotkali się w kawiarni „Relax” z członkami Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, głównie Powstańcami Wielkopolskimi z wiceprezesem ZBoWiD-u podporucznikiem Walentym Karpiewskim, który posiadał tytuł Honorowego Gościa Szkoły.

Podczas zakończenia roku szkolnego pożegnano wieloletnią nauczycielkę Zdzisławę Supron. W jej miejsce w kolejnym roku szkolnym przyszła nauczycielka Barbara Głuch.

Rok szkolny 1974/1975 rozpoczął się od inauguracji. Jednak już wkrótce młodzież wzięła udział w dożynkach powiatowych, za co zostali wyróżnieni. Hasło tamtego roku brzmiało „Organizujemy życie w szkole”. Obchodzono też rocznicę wybuchu II wojny światowej pod hasłem „Nigdy więcej września”, a 30 września „pierwszaki” złożyły ślubowanie. Było to już drugie ślubowanie uczniów klas I w historii tej szkoły. W październiku obchodzono 30-lecie powstania Milicji Obywatelskiej, stąd na akademiach często gościli przedstawiciele tej formacji. Zorganizowano nawet konkurs pn. „Praca MO w oczach dziecka”, w której czołowe miejsca zajęli: Grażyna Kubiak, Jolanta Fortuniak i Eugeniusz Ptak. W nagrodę wyjechali do Poznania na koncert do Wojewódzkiego Domu MO, zaś Tadeusz Kowalczyk otrzymał jako wyróżnienie nagrodę książkową. Z okazji Dnia Nauczyciela nauczycielki Maria Łukomska i Władysława Żmuda otrzymały Nagrody Ministra, zaś Maria Nowaczyk – Nagrodę Kuratora. Z kolei 12 października Zbiorczej Szkole Podstawowej (która wówczas działała przy SP nr 1) nadano imię i wręczono sztandar, a nauczycielka Janina Momotko odznaczona została Brązowym Krzyżem Zasługi. 1 listopada 1974 r. dyrektorem szkoły został Hieronim Woźniak. W grudniu 1974 r. 39 uczniów uczestniczyło w recytatorskim przeglądzie powiatowym pn. „Konkurs jednego wiersza”. Zwycięzcą został Eugeniusz Dopierała ze Szkoły Podstawowej w Kobiernie, II miejsce zajęła Hanna Synowiec z SP nr 1, a III miejsce – Aneta Badura z SP nr 4 w Krotoszynie i Elżbieta Wawrzynowicz z SP nr 4 w Koźminie Wielkopolskim, zaś wyróżnienie otrzymały Hanna Milewska z Krotoszyna i Sabina Maciejczak z Kobierna.

To nie koniec sukcesów uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie. Pod koniec 1974 r. odbył się Festiwal Piosenki Harcerskiej, podczas której I miejsca zajęły: Beata Czajka i Małgorzata Moraś. 15 grudnia 1974 r. został założony zespół harcerski pn. „Andromeda”, a kierowniczką została Marlena Chyba. Pracę harcerzy koordynowała polonistka, Irena Kaczyńska. Szczep ten miał nosić imię Powstańców Wielkopolskich i stąd podjęto starania o nadanie takiego patrona tejże drużyny.

1 grudnia 1974 r. zmarł nauczyciel wychowania fizycznego magister Bohdan Olszewski. Uczniowie licznie, ze sztandarem na czele, uczestniczyli w ostatniej drodze swojego nauczyciela.

-W dniu pogrzebu na cmentarz udali się wszyscy nauczyciele i młodzież naszej szkoły. Kondukt pogrzebowy rozpoczynał się delegacją niosącą sztandar szkoły. W szkole ogłoszono żałobę trwającą przez 6 tygodni. Przez ten czas uczniowie nosili żałobne opaski na tarczy szkolnej – możemy wyczytać w kronice szkoły.

Nauczyciel był powszechnie lubiany, a jego nagła śmierć była ciosem dla wielu. Pół roku wcześniej skończył zaledwie 40 lat... Rok 1975 powitano akademią z okazji 30-lecia wyzwolenia Krotoszyna. 20 stycznia Samorząd Szkolny zorganizował dla starszych uczniów zabawę karnawałową w Powiatowym Domu Kultury, a od 21 stycznia do 3 lutego trwały w Krotoszynie ferie zimowe.

Dnia 1 marca 1975 r. szczepowi harcerskiemu, który działał przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krotoszynie nadano imię Powstańców Wielkopolskich. W uroczystości uczestniczyli m.in. towarzysz Henryk Ratajek, I sekretarz Komitetu Miejskiego, dh Marcin Praczyk – harcmistrz i komendant Hufca Krotoszyn, Zdzisław Swora, prezes Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Krotoszynie, Elżbieta Dudek, członka ZBoWiD-u, dawną nauczycielkę oraz Powstańca Wielkopolskiego, a także Marian Chyba, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego w SP nr 1 w Krotoszynie.

Z okazji Dnia Kobiet w szkole zorganizowano plebiscyt na przyznanie Orderu Uśmiechu. 8 marca 1975 r., jak rok wcześniej, przeważającą liczbą głosów zdecydowano nadać ten tytuł Helenie Zielonce. Pod koniec kwietnia odbyła się uroczystość 1 majowa, którą przygotowały nauczycielki: Barbara Kudrykiewicz i Maria Łukomska. Nie brakowało części artystycznej i zwiedzania szkoły. W kwietniu szkoła mogła poszczycić się wielkim sukcesem. Wzięła bowiem udział w eliminacjach powiatowych konkursów z matematyki, języka polskiego i języka rosyjskiego. W konkursie polonistycznym I miejsce zajęła Ewa Michalak ze Szkoły Podstawowej w Grębowie, II miejsce Kazimierz Gabryelczyk z Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie, a III miejsce – Wiesława Klementowaicz ze Szkoły Podstawowej w Kuklinowie. Tuż za nimi byli: Dorota Szkudłapska (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie) i Julita Olejniczak (Szkoła Podstawowa nr 2 w Krotoszynie).

Co ciekawe, Kazimierz Gabryelczyk wystartował również w konkursie matematycznym i w kategorii kl. VIII zdobył I miejsce w etapie powiatowym, a w etapie wojewódzkim zajął czołowe miejsce, niestety nie wiemy które... Wydarzenia te szeroko opisywała krotoszyńska i wielkopolska prasa. Nauczycielką matematyki Kazimierza Gabryelczyka była wspomniana już Helena Zielonka. Z kolei nauczycielką Kazimierza Gabryelczyka z języka polskiego była Mirosława Faner.

-Obie panie bardzo starannie przygotowały naszego ucznia do wymienionych konkursów – donosi kronika szkolna.

Ponadto szereg uczniów odnosiło również spore sukcesy. Maria Szydlak zajęła II miejsce, a Marek Karolczak – IV miejsce w powiatowym konkursie matematycznym, Piotr Gabryelczyk i Alina Sójka zdobyli w kategorii klas VII czołowe miejsca w konkursie matematycznym. Piotr Pachciarz zdobył IV miejsce w powiatowym konkursie języka rosyjskiego, a mistrzem powiatu rozgrywek szachowych został Lechosław Parysek. VIII miejsce w wojewódzkiej olimpiadzie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej zajął Janusz Majcher.

W maju odbyły się kolejne wybory do Samorządu Szkolnego. Przewodniczącą Rady Prezydium Samorządu Uczniowskiego została Wiesława Durska, zastępcą ds. grupy wiekowej klas VI-VIII – Witold Korzeniewski, zastępcą ds. grupy wiekowej klas IV-V – Marek Czuszke, zastępcą ds. ds. grupy wiekowej klas I-III – Hanna Hybsz, sekretarzem PSU – Mariola Szymczak, skarbnikiem PSU – Lucyna Mińska, kierownikiem sekcji imprez i rozrywki – Małgorzata Moraś, kierownikiem sekcji gospodarczej – Jan Rożycki, kierownikiem sekcji naukowej – Piotr Gabryelczyk, kierownikiem sekcji redakcyjnej – Aleksandra Wieczorek, kierownikiem sekcji radiowej – Alina Kaczmarek, kierownikiem sekcji przyrodniczej – Ludmiła Łukomska, kierownikiem sekcji higienicznej – Magdalena Bartkowiak, a kierownikiem sekcji sportowej – Paweł Pflantz.

Po uroczystym zakończeniu roku szkolnego, podczas Rady Pedagogicznej, zastępca inspektora szkolnego Marian Kałążny wręczył dyrektorowi Hieronimowi Woźniakowi nagrodę II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania. Z kolei uczniowie wzięli udział w konkursie „Gdybym był posłem” zorganizowanym przez dwutygodnik dla młodzieży „Płomyk”. Nagrodą było wyróżnienie oraz bon o wartości 250 zł, który zasilił kasę Samorządu Uczniowskiego.
Rok szkolny 1975/1976 rozpoczął się od powitania w szkole nowych nauczycieli: Urszuli Wojciechowskiej i Jana Bartkowiaka, 21 sierpnia. Hasłem tego roku szkolnego było: „Wzorową nauką i zachowaniem budujemy przyszłość swoją i ojczyzny”.

28 września 1975 po raz trzeci w historii szkoły odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. -Na uroczystości wystąpiły wszystkie już tradycyjnie, momenty zgodne z ceremoniałem szkoły – głosi kronika Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie.

W tym czasie wprowadzono Kodeks Ucznia. W grudniu 1975 r. nagrody Ministra i Kuratora Oświaty i Wychowania otrzymali: Maria Łukomska, Władysława Żmuda, Barbara Kałążna oraz Stanisław Kmiecik.

W styczniu 1976 r. uczniowie wzięli udział w 31. rocznicy wyzwolenia Krotoszyna. Z kolei w lutym 1976 r. szkoła odniosła spore sukcesy w jeździe szybkiej na lodzie szkół podstawowych. I miejsce zajęła Beata Drożyńska, II miejsce – Donata Stasik, a III miejsce – Lidia Daniłowicz. Dodatkowo w grupie chłopców II miejsce zajął Marek Gorzelanny. W marcu z okazji dnia kobiet, po raz trzeci Order Uśmiechu przyznano nauczycielce Helenie Zielonce.
Między 31 marca a 4 kwietnia w szkole odbywały się Kaliskie Dni Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, a 3 kwietnia szkolne koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej zorganizowało „rozśpiewaną sobotę”.

W maju I miejsce w konkursie plastycznym szkół podstawowych pn. „Dzień Matki” zdobyła Beata Drożyńska, a nagrodę publiczności zgarnął Paweł Pflanz. Pod koniec roku nauczycielki Ewa Aronowska i Irena Kaczyńska zorganizowały dla najstarszych klas wycieczkę m.in. do Oświęcimia, Krakowa, Zakopanego, Chorzowa i Krakowa.

Niestety w kronice znów pojawia się luka i kolejnym rokiem szkolnym, o którym możemy się coś dowiedzieć jest rok 1978/1979. W tym roku szkolnym nauczyciele i młodzież szczególny nacisk kładli na 60. rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Szkoła w latach osiemdziesiątych

Uczniowie wzięli udział w konkursie o Powstaniu Wielkopolskim, przygotowanym przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kaliszu oraz redakcję „Za wolność i lud”. Impreza odbywała się od 27 do 29 grudnia 1980 r. w Kaliszu. W ramach tego odbył się konkurs z wiedzy o powstaniu, zawiązano Ogólnopolską Rodzinę Szkół im. Powstańców Wielkopolskich (do której szkoła nadal należy), a także odsłonięto pomnik Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.

W konkursie szkołę reprezentowali uczniowie Tomasz Łukomski, Krzysztof Ciężki i Paweł Śnieciński z opiekunką Teresą Nowaczyk. Zajęli oni I miejsce, a w nagrodę otrzymali miniaturkę wspomnianego odsłoniętego pomnika oraz nagrody książkowe.

Niestety dalsza historia z tego rocznika się kończy. Wiemy, że uroczysta inauguracja kolejnego roku szkolnego odbyła się 1 września 1980 r. Wtedy to Hieronim Woźniak, dyrektor szkoły powitał nowych pracowników – Jolantę Graf i Danutę Kaczmarek.

-Uroczysta inauguracja roku szkolnego odbyła się 1 września 1980 r. w kinie „Przedwiośnie” z udziałem zaproszonych gości: naczelnika miasta i gminy tow. Henryka Magaja, zastępcy inspektora szkolnego tow. Stanisława Bartkowiaka oraz dyrektora zakładu opiekuńczego tow. Eugeniusza Grzelskiego. W dniu tym przyjęliśmy do naszego grona uczniów klas I, którzy składając ślubowanie przyrzekali być dobrymi uczniami, słuchać i szanować nauczycieli – donosi kronika szkolna.

Hasłem ówczesnego roku szkolnego było: „Pokojem, nauką i pracą kwitnie nasza Ojczyzna”. Skład kadry pedagogicznej przedstawiał się następująco: dyrektor – Hieronim Woźniak, zastępca dyrektora szkoły – Teresa Nowaczyk, wychowawcy: I a – Jolanta Graf, I b – Danuta Naron, I c – Maria Czuszke, II a – Barbara Głuch, II b – Halina Horyza, II c – Maria Drygas-Sobańska, III a – Wiesława Godyla, III b – Janina Busza (nauczycielka biologii), III c – Irena Kaczyńska (nauczycielka języka polskiego), IV a – Zofia Kolanowska (nauczycielka geografii), IV b – Halina Kałążna (nauczycielka matematyki), V a – Danuta Brylewska (nauczycielka wychowania fizycznego), V b – Władysława Żmuda (nauczycielka języka rosyjskiego), VI a – Mirosława Fauer (nauczycielka języka polskiego), VI b – Bożena Kasprzak (nauczycielka języka rosyjskiego), VII a – Maria Woźniak (nauczycielka języka polskiego), VII b – Marian Bochniak (nauczyciel wychowania fizycznego), VIII a – Helena Zielonka (nauczycielka matematyki), VIII b – Kazimiera Bodylak (nauczycielka fizyki i chemii). W szkole uczyli również: Danuta Kaczmarek (nauczycielka wychowania muzycznego), Jolanta (Frącko) Talarczyk (nauczycielka wychowania plastycznego), Urszula Ranke (nauczycielka przyrody), Roman Zybała (nauczyciel zajęć praktycznych), Franciszek Siwik (nauczyciel języka niemieckiego), Bogumiła Filipiak (kierownik świetlicy), Bożena Zeufler (wychowawca świetlicy), Krystyna Bochenek (bibliotekarka) oraz Aleksandra Smolińska (nauczycielka zerówki).

W szkole działało sporo organizacji i kółek (w nawiasach nazwiska opiekunów): Związek Harcerstwa Polskiego (Irena Kaczyńska i Jolanta Graf), Zuchy (Aleksandra Smolińska, Daniela Naron), Spółdzielnia Uczniowska „Wielkopolska” (Barbara Głuch), Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża (Maria Drygas-Sobańska), Liga Ochrony Przyrody (Janina Busza), Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (Zofia Kolanowska), Szkolny Klub Sportowy – dziewczynki (Danuta Brylewska), Szkolny Klub Sportowy – chłopcy (Marian Bochniak), USS (Teresa Nowaczyk), chór (Danuta Kaczmarek), kółko polonistyczne (Mirosława Fauer), kółko matematyczne (Helena Zielonka) i kółko fizyko-chemiczne (Kazimiera Bodylak), SKO (Bogumiła Filipiak).
W skład samorządu uczniowskiego wchodzili: Marek Wieczorek (przewodniczący), Lucyna Korzeniewska (kierownik sekcji radiowej), Danuta Szymczak (kierownik sekcji redakcyjnej), Roman Kowalczyk (kierownik sekcji gospodarczej), Aldona Walczak (kierownik sekcji naukowej), Renata Wandelewska (kierownik sekcji kulturalnej), Dorota Matczak (kierownik sekcji higienicznej), Krzysztof Sikora (kierownik sekcji sportowej), Katarzyna Cierniewska (skarbnik), Aleksandra Moraś (kierownik grupy wiekowej klas I-III), Radosław Stefański (kierownik grupy wiekowej klas IV-V) i Mariola Marchlewska (kierownik grupy wiekowej klas VI-VII).
W szkole uczyło się w tym czasie 594 uczniów w trybie szkoły dziesięcioletniej.

W tym samym czasie kółko matematyczne wystartowało w Miejsko-Gminnych Zawodach Matematycznych klas VII, gdzie Maciej Zeufler zajął III miejsce, a w Wojewódzkich Zawodach Matematycznych Krzysztof Mielcarek z kl. VII b zajął II miejsce.

Rok szkolny 1981/1982 rozpoczął się 1 września 1981 r. Podczas uroczystości dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich – Hieronim Woźniak, powitał nowych nauczycieli: Marię Kawkę, M. Babijów, M. Pyszewską oraz W. Figaja.

13 grudnia 1981 r. wprowadzono stan wojenny. Lekcje przerwano, aż do 2 stycznia 1982 r.
W czasie roku szkolnego działało aktywnie sporo organizacji i kółek.
Polski Czerwony Krzyż pod kierownictwem M. Soboniskiej prowadził w szkole zajęcia z zakresu przeprowadzania pierwszej pomocy.

Koło matematyczne, które działało pod kierunkiem Heleny Zielonkowej osiągnęło sporo sukcesów. Krzysztof Mielcarek zajął 9 miejsce w Wojewódzkich Zawodach Matematycznych klas VIII, a Maciej Zaufler zajął I miejsce w Miejsko-Gminnych Zawodach Matematycznych.

Członkowie szkolnego koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod przewodnictwem Z. Kolanowskiej wzięli udział w Rajdzie Metalowców, XVI Zimowym Rajdzie do Lutogniewa, czy XIII Krajoznawczym Zlocie Młodzieży.

Związek Harcerstwa Polskiego pod przewodnictwem J. Kaczyńskiej wziął udział w II Alercie Komendanta Chorągwi, akcji zimowej – pomoc osobom starszym, zbieraniu darów dla powodzian, złazie zimowym, biegu patrolowym oraz obietnicy zuchowej.

Szkolny Klub Sportowy również miał sporo osiągnięć. Zajęli oni II miejsce w Rejonowych Zawodach w Piłce Koszykowej o Puchar Kuratora, II miejsce w Grupowych i III miejsce w Rejonowych Zawodach Lekkoatletycznych o Puchar Redakcji „Świata Młodych”.

Z kolei Koło Ruchu Drogowego uczyło młodzież z klas IV i V przepisów ruchu drogowego, w wyniku czego 70 osób otrzymało karty rowerowe. 21 września 1981 r. uczniowie SP nr 1 udali się na wycieczkę do Gniezna, 12 grudnia 1981 r. - do Wałbrzycha, Palmiarni, Zamku Książ i Szczawiecka. 20 lutego 1982 r. młodzież wybrała się do Gołuchowa, gdzie zwiedziła zamek oraz zagrody żubrów. 20 marca 1982 r. na powitanie wiosny odbyła się wycieczka rowerowa, a 24-25 kwietnia 1982 r. - wycieczka do Zagórza Śląskiego, zamku Grodno oraz doliny rzeki Bystrzycy.

21-22 maja 1982 r. odbyła się wycieczka do Kłodzka i Radochowa, 5-6 czerwca 1982 r. - do Świdnicy, Sobótki i na Ślężę, a w czerwcu 1982 r. - do Jeleniej Góry, Karpacza, Łomnicy i Śnieżki.

Rok szkolny 1982/1983 odbył się 1 września 1982 r. w kinie „Przedwiośnie”. Podczas rozpoczęcia dyrektor Hieronim Woźniak powitał nowych nauczycieli: Marlenę Gabryelczyk, Aldonę Skrzypczak i Krzysztofa Krzysztofiaka. W szkole w tym czasie zatrudnionych było 32 nauczycieli i wychowawców, a uczyło się 645 uczniów, zorganizowanych w 23 oddziałach.

14 października 1982 r. odbyło się wielkie święto, dzień nauczyciela, jako Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Podczas imprezy uroczystości nagrodzono za 20-letnią wzorową pracę Marię Czuszke, Złotym Krzyżem Zasługi. Nagrodę Kuratora przyznano Danucie Brylewskiej, a Nagrodę Inspektora otrzymały: Bożena Kasprzak, Teresa Nowaczyk, Halina Horyza i Bogumiła Filipiak.

W październiku 1982 r. odbył się gminny konkurs na plakat o tematyce cywilnej. I miejsce zdobyła Agnieszka Plewczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 1, II miejsce – Małgorzata Lammel ze Szkoły Podstawowej nr 1, a III miejsce – Lucyna Budkowska z Liceum Ogólnokształcącego. Wyróżnienia natomiast przyznano: Alinie Płonce ze Szkoły Podstawowej nr 7, Barbarze Matuszczak ze Szkoły Podstawowej nr 7, Grzegorzowi Wojtkowiakowi z I Liceum Ogólnokształcącego, Cezaremu Grendzie z I Liceum Ogólnokształcącego oraz Jolancie Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Z okazji 64. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbył się konkurs, w którym I miejsce zajęła Iwona Skrzypczak z kl. VII b, II miejsce – Marcin Busza z kl. VIII b, a III miejsce – Andrzej Banasiewicz z kl. VIII a.
Z kolei uczeń Szkoły Podstawowej nr 1, reprezentujący barwy Klubu Sportowego „Ceramik” zwyciężył w listopadzie 1982 r. w Ogólnopolskim Turnieju Zapaśniczym Juniorów w Białogardzie w wadze 48 kg. Co ciekawe, był to wówczas jedyny sukces „Ceramika”.

10 maja 1983 r. szkołę odwiedził Zdzisław Natkaniec, weteran II wojny światowej w składzie I Armii Wojska Polskiego. W kronice szkoły zachowała się dedykacja dla uczniów: „Życzeniem moim jest, żeby młodzież, z którą się dziś spotkałem, żeby nigdy nie doczekała już wojny takiej, jaką ja przeżyłem”.

Rok szkolny 1983/1984 rozpoczął się od powitania nowych nauczycielek: Barbary Grzywaczewskiej i Barbary Sztok. -Pracujemy w trudnych warunkach, ponieważ dalej trwa budowa szkoły, a w starej części budynku rozpoczął się remont – donosił autor kroniki. W tym czasie w szkole pracowało 34 osoby, a uczyło się w niej 674 uczniów.
7 października 1983 r. odbyło się spotkanie ze starszym sierżantem sztabowym Romualdem Strzeleckim, inspektorem ds. prewencji Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych z okazji 39. rocznicy powstania Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. -Życzę dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej z dziećmi, by wyrosły nam na dobrych Obywateli Naszej Ojczyzny – wpisał się do kroniki starszy sierżant sztabowy Romuald Strzelecki.
Z kolei w 11 października z okazji 40. rocznicy powstania ludowego Wojska Polskiego odbyło się spotkanie z kapitanem Witoldem Mockiem. -Na pamiątkę spotkania z klasami 8 a i 8 b – wpisał się również kapitan Witold Mocek.

W marcu 1984 r. odbyły się miejsko-gminne eliminacje X Konkursu Polonistycznego, w którym wzięły udział dwie uczennice z klas VIII – Barbara Sadlik i Iwona Skrzypczak. Uzyskały one najlepsze wyniki! Do konkursu przygotowywała je polonistka Maria Woźniak.

Barbara Sadlik uczestniczyła również w rejonowych eliminacjach XV Olimpiady Języka Rosyjskiego, gdzie zajęła I miejsce, zaś w wojewódzkich eliminacjach XV Olimpiady Języka Rosyjskiego zajęła V miejsce. Z kolei do tego konkursu przygotowywała ją rusycystka Władysława Żmuda.

Z kolei w miejsko-gminnych zawodach matematycznych uczestniczyło czterech uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie. Uczennica kl. VII Ewa Sadlik zajęła w nich II miejsce, a na szczeblu rejonowym uzyskała IV miejsce. Wiemy również, że wzięła udział w eliminacjach wojewódzkich. Do tego konkursu przygotowywała ją Helena Zielonka.

Nowy rok szkolny 1984/1985 rozpoczął się już w nowych warunkach lokalowych.

-Dobiegł końca remont kapitalny budynku szkolnego, w wyniku czego otrzymaliśmy nowe izby lekcyjne, świetlicę, stołówkę i kuchnię z prawdziwego zdarzenia. Nauczyciele w ramach podjętego czynu dla uczczenia 40-lecia PRL, wykonali w czasie wakacji wiele prac związanych z przygotowaniem pomieszczeń szkolnych do podjęcia nauki – możemy wyczytać w kronice Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie.

Uroczyste otwarcie roku szkolnego odbyło się w kinie „Przedwiośnie” w września 1984 r. Uroczystość poprzedziła akademia. Udział w niej wzięli m.in. naczelnik Wydziału Oświaty Tadeusz Łukomski, naczelnik Miasta i Gminy Krotoszyn Stefan Nawrocki, dyrektor Przedsiębiorstwa Budowlanego Eugeniusz Grzelski, przedstawiciel Kuratorium Oświaty i Wychowania Fizycznego w Kaliszu Franciszek Olszanowski, czy sekretarz KW PZPR w Kaliszu Henryk Magaj.

Rozpoczęcie roku szkolnego było dobrą okazją do powitania nowych nauczycieli: Barbary Radajewskiej, Hanny Janyszek oraz Wacława Bieleninika. Grono nauczycielskie liczyło wówczas 36 osób, a pracowników obsługi i administracji było 12. Dyrektorem szkoły był Hieronim Woźniak, a jego zastępcą – Teresa Nowaczyk.

We wrześniu 1984 r. nauczycielka Janina Busza wraz z członkami Szkolnego Koła Ligi Obrony Przyrody przystąpiła do konkursu zorganizowanego przez TSSE pod hasłem „Grzyby”. Efektem było przygotowanie pięknej wystawy, na którą złożyły się albumy, foto-gazetki, modele grzybów oraz okazy grzybów żywych zebranych w lesie.

W maju 1985 r. odbył się II Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Miasta i Gminy Krotoszyn. Chór ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie pod przewodnictwem Danuty Kaczmarek zdobył wyróżnienie za dobór repertuaru.

W czerwcu odbył się VI Ogólnopolski Bieg Krotosa, w którym udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich. I miejsce zajął w nim uczeń kl. VIIa – Robert Grobelny.
Z kolei w rocznicę nadania imienia szkołę odwiedzili: podpułkownikiem ludowego Wojska Polskiego, żołnierz I Armii WP Tadeusz Głowiszyn (1923-2009), uczestnik Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – Bolesław Tomczak (1900-1985) oraz członek ruchu oporu i więzień obozu koncentracyjnego Edward Madajczyk (1920-2001).

14 czerwca 1985 r. odbyło się oficjalne pożegnaniu uczniów. Szkołę z wyróżnieniem ukończyli: Ewa Sadlik, Anna Łuczak, Jacek Głuch i Daniel Krowarsch. W tym czasie pożegnano również Hieronima Woźniaka, który po 36 latach pracy na stanowisku nauczyciela i 2 – na stanowisku dyrektora – odszedł na emeryturę. Jego następcą została Aleksandra Bartkowiak (dyrektor w latach 1985-2004). Na emeryturę przeszła również nauczycielka i bibliotekarka Krystyna Bochenek.

Rok szkolny 1985-1986 rozpoczął się od powitania nowej dyrektor. Inauguracja roku szkolnego odbyła się w kinie „Przedwiośnie”. W tym czasie w szkole uczyło się 693 uczniów w 28 oddziałach, a w placówce pracowało 39 nauczycieli i 12 pracowników obsługi administracji. Zastępcą dyrektora była Teresa Nowaczyk, a nauczycielami: B. Zenfler, M. Babijów, T. Talarczyk, B. Głuch, H. Horyza, M. Drygas-Sobańska, W. Wnuk, M. Czuszke, D. Naron, G. Piotrowska, E. Ciesiółka, Z. Kolanowska, K. Bodylak, N. Brylewska, W. Żmuda, W. Godyla, B. Grzywaczewska, M. Fauer, H. Zielonka, K. Krzysztofiak, M. Woźniak, T. Busza, N. Kaczmarek, H. Kałążna, D. Marcisz, T. Gronek, A. Kołacka, W. Figaj, E. Pyrzewska, B. Radajewska, U. Banke, B. Filipiak, zK. Bochenek, B. Jakubek i A. Graj.

Uczniowie i nauczyciele brali udział w wielu wydarzeniach, jak Dzień Pracownika Oświaty, święto LWP, przygotowaniu lokali do wyborów do Sejmu PRL, a także 68. rocznicy wybuchu rewolucji październikowej. 16 września 1985 r. w Szkole Podstawowej nr 5 odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej poległych, zamordowanych i zaginionych w czasie II wojny światowej nauczycieli krotoszyńskich. Szkołę Podstawową nr 1 w tej uroczystości reprezentowała delegacja na czele z nauczycielką Barbarą Grzywaczewską.

I semestr zakończył się w styczniu 1985 r. Na 694 uczniów, zaledwie 3 nie było klasyfikowanych, zaś 89 otrzymało oceny niedostateczne z różnych przedmiotów.

Rok 1986 r. został ogłoszony rokiem morskim, toteż w szkole utworzono sekcję morską, a także nawiązano kontakt ze statkiem PŻM „Powstaniec Wielkopolski”.

Rok szkolny rozpoczął się 1 września 1986 r. uroczystą akademią. Gościem wydarzenia był I sekretarz Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR Henryk Marcisz, przedstawiciele zakładów opiekuńczych i komitetu rodzicielskiego. Naukę podjęło 735 uczniów w 25 oddziałach w klasach I-VIII oraz dzieci w 3 oddziałach przedszkolnych. W tym czasie pracowały 42 osoby, z czego 36 nauczycieli na etatach, 3 nauczycieli emerytowanych, 3 uzupełniających etat oraz 1 osoba na pół etatu. Pracę w szkole zaczęli: Zofia Jarmużek, Renata Skrzypczak oraz Stanisława Cugiera.

We wrześniu 1986 r. szkoła gościła delegację z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kaliszu wraz z delegacją z NRD, czyli kuratora kuratorium w Erfurt.

30 grudnia 1986 r. odbył się Dzień Patrona Szkoły, czyli Powstańców Wielkopolskich. Tę uroczystość przygotowała wicedyrektor szkoły Teresa Nowaczyk.

-Dzień ten poprzedzony został takimi akcjami, jak konkurs poezji powstańczej oraz wiedzy o powstaniu, wystawa książek o tematyce powstańczej w bibliotece szkolnej, wysyłanie życzeń do szkół należących do Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Powstańców Wielkopolskich, wystrojem klas i szkoły – donosiła kronika szkolna.

W uroczystym apelu szkolnym udział wziął Powstaniec Wielkopolski i prezes Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Tomasz Heliński, zasłużony dla szkoły Antoni Pyrzewski
oraz przewodnicząca Rady Osiedla nr 7 w Krotoszynie Wiera Leśna.

Na początku o patronie szkolnym opowiedział nauczyciel historii K. Krzysztofiak, a potem przewodniczący Uczniowskiego Samorządu Szkolnego Tomasz Głuch złożył dyrektorowi szkoły meldunek o dokonaniach i zobowiązaniach podjętych z okazji święta patrona. Dyrektor Aleksandra Bartkowiak udekorowała powstańczymi rozetkami wyróżniających się w nauce i działalności społecznej uczniów.

31 stycznia 1987 r. zakończył się I semestr. Na 732 uczniów, 728 otrzymało klasyfikacje, a 629 uzyskało oceny pozytywne, natomiast 99 – negatywne z różnych przedmiotów. Między 2 a 14 lutego 1987 r. odbywały się ferie szkolne, a w ich czasie szkoła zorganizowała uczniom w świetlicy opiekę, a także zajęcia rekreacyjno-sportowe.
Był to czas licznych sukcesów szkolnych. Szkoła zajęła III miejsce w wojewódzkim konkursie „Nasza szkoła czysta i zdrowa”, I miejsce w Turnieju Wiedzy o Zdrowiu w etapie rejonowym i VII miejsce w etapie wojewódzkim, wyróżnienie koła PCK, za działalność na rzecz szerzenia oświaty zdrowotnej oraz z działalność czerwonokrzyską. Dwóch uczniów zakwalifikowano do konkursu bibliotecznego na szczeblu wojewódzkim, wyróżniano chór oraz zespół instrumentalny na przeglądach artystycznych oraz wojewódzkim przeglądzie w Jarocinie. Szkoła zajęła też III miejsce w Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym, I miejsce w miejsko-gminnych zawodach matematycznych, VII w rejonowych oraz V w wojewódzkich; III miejsce w rejonie w biegach przełajowych; III miejsce w rejonie – drużynowo w badmintona, a I – indywidualnie w badmintona; I miejsce w zawodach pływackich indywidualnie na 200 metrów stylem zmiennym oraz II i III miejsce na 200 metrów stylem klasycznym; I miejsce w rejonie w wieloboju sprawnościowym; III miejsce w kategorii dzieci i III – młodzieży, I miejsce w biegu na 100 metrów, II miejsce w biegu na 100 metrów, I miejsce w biegu na 600 metrów, II i III miejsce w skoku w dal oraz II miejsce w biegu na 300 metrów w Kaliskiej Olimpiady Sportowej; I miejsce w wieloboju skocznościowym, II – w wytrzymałościowym i III – w szybkościowym; II miejsce drużynowo (chłopcy) i I drużynowo (dziewczynki) w trójboju lekkoatletycznym oraz I miejsce w Biegu Krotosa w kategorii szkół podstawowych.

Rok szkolny zakończył się 28 czerwca 1987 r. Na ogólną liczbę 735 uczniów, promocję otrzymało 717, zaś w tej samej klasie pozostało 18. 66 uczniów otrzymało odznakę „Wzorowy uczeń”, a 97 uczniów – świadectwo z wyróżnieniem.

Uroczystość powitania nowego roku szkolnego odbyła się 1 września 1987 r. z udziałem zastępcy naczelnika gminy Krotoszyn Juliana Joksia (późniejszego burmistrza Krotoszyna), przedstawicieli zakładu opiekuńczego, członków ZBoWiD-u oraz komitetu rodzicielskiego. Naukę w roku szkolnym pobierało wówczas 770 uczniów w 26 oddziałach klas I – VIII, 79 dzieci w 3 oddziałach przedszkolnych oraz 66 uczniów w 3 grupach studium zawodowego OHP. W gronie nauczycieli było 45 osób, w tym 41 osób pełnozatrudnionych, 2 nauczycieli emerytowanych oraz 2 uzupełniających etat.

Do grona nauczycieli przyjęto: Iwonę Nowacką, Małgorzatę Karpińską, Danutę Kocot, Wiesława Wciórkę oraz Bettinę Maciejewską.

We wrześniu szkoła wzięła udział w wielu imprezach z okazji z okazji „Święta Gazety Poznańskiej”. Uroczystości odbywały się między 11 a 13 września.

14 październik 1987 r. obchodzono Dzień Edukacji Narodowej, podczas którego nagrodzono wiele osób. Urszula Ranke otrzymała nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania; Maria Czuszke, Danuta Naron i Danuta Kaczmarek – nagrodę dyrektora szkoły; zaś pracownicy administracji i obsługi: E. Miś, B. Chrobot, G. Sęk, W. Noculak i J. Szkudlarek – Nagrody Inspektora.

1 listopada 1987 r. harcerze ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie wystawili wartę honorową przy grobie pierwszego poległego powstańca – kaprala Franciszka Sowińskiego.
5 grudnia 1987 r. uczniowie szkoły – Agnieszka Horyza, Hanna Dudek, Przemysław Poczta, Armin Mocydlarz, Mirosław Wróblewski oraz Mariusz Maciejewski – wzięli udział w teleturnieju „Rambit”, w myśl hasła „Choć Krotoszyn miasto małe, ale walczy doskonale”.

Szkoła w tym czasie osiągnęła sporo sukcesów m.in. w III miejsce w Konkursie ZHP – Banku Informatyki Medycznej; II miejsce (Ewa Łuczak) i IV miejsce (Hanna Dudek)– w Turnieju Wiedzy o Sztuce; III miejsce (I. Suchodolska) w IV Wojewódzkim Konkursie Biologicznym; VII miejsce (M. Cybińska) w III Wojewódzkim Konkursie Geograficznym; I miejsce drużynowo i I miejsce indywidualnie (R. Marciniak) w XVI Ogólnopolskim Konkursie Turystyczno-Krajoznawczym; II miejsce rejonowe i I miejsce drużynowo i indywidualnie w konkursie czytelniczym dla klas II; I miejsce (kl. III b) w Konkursie Plastycznym „Strażak w oczach dziecka”; III miejsce rejonowe (Ewa Jędrkowiak) w XVIII Olimpiadzie Języka Rosyjskiego; III miejsce drużynowo w Turnieju Wiedzy o Zdrowiu; I miejsce (Dariusz Banaszek) w XIV Konkursie Matematycznym (miejsko-gminnym); III miejsce (E. Łuczak) i IV miejsce (E. Jędrkowiak i J. Jastrowicz) w XIV Konkursie Polonistycznym (miejsko-gminnym); V miejsce drużynowo w XIV Konkursie Obrony Cywilnej (etap miejsko-gminny) oraz I miejsce drużynowo w Konkursie Marynistycznym „Nasze Morze” (etap międzyszkolny).

7 maja 1988 r. w szkole odbyła się sesja naukowa pn. „Rola bibliotek w społeczeństwie”. Sesję otworzyła bibliotekarka Barbara Jakubek. Później głos zabrali m.in. Małgorzata Michel (kl. VIII b), Iwona Suchodolska (kl. VIII a), Karolina Wawrzyniak (kl. VIII c), Zofia Kuźnicka (kierownik oddziału biblioteki dla dzieci i młodzieży Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej), a także dyrektor Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera Agata Glapiak. Sesję poprowadziła Anna Sadlik (kl. VIII c).

W roku szkolnym 1988/1989 szkoła osiągnęła wiele sukcesów startując m.in. w Wojewódzkim Konkursie Rysunkowym „Człowiek a środowisko”; IV Wojewódzkim Konkursie Geograficznym (VII miejsce); II Wojewódzkim Konkursie Fizycznym (VI miejsce); XV Konkursie Matematycznym; XVI Olimpiadzie Języka Rosyjskiego (VI i VII miejsca); II Rejonowym Turnieju Wiedzy o Sztuce (III i V miejsca) oraz II Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Sztuce (VI i IX miejsca); XV Konkursie Polonistycznym (III i V miejsce); Konkursie Plastycznym „Strażak w oczach dziecka”; Konkursie Plastycznym „Sport w wyobraźni”; Konkursie Plastycznym „44 lata wyzwolonego Krotoszyna” (4 nagrody) oraz w Konkursie Plastycznym w Straży Pożarnej (I miejsce). 27 kwietnia 1989 r. odbyła się wycieczka do Poznania na „Błękitny Zamek”.

Jak co roku, klasy VIII opuściły mury szkolne. Była to okazja do zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć. Wychowawcą kl. VIII a była Zofia Jarmużek, kl. VIII b – Danuta Brylewska, a kl. VIII c - Kazimiera Bodylak.

Szkoła w III RP

Rok szkolny 1989/1990 rozpoczął się tradycyjnie 1 września. 24 września 1989 r. odbył się Dzień Budowlańca. Z tej okazji delegacja szkoły złożyła życzenia pracownikom zakładu opiekuńczego, zaś dyrektor zakładu opiekuńczego zadeklarował, że w miarę możliwości będzie pomagał tamtej szkole.
25 września 1989 r. odbył się konkurs pn. „Postacie z warzyw” zorganizowany dla uczniów klas 1-3. I miejsce zajęła kl. III a, II miejsce – ex aequo kl. II a i II C, a III miejsce – kl. I a.
7 października 1989 r. odbył się Dzień Milicjanta, a 12 października 1989 r. - Dzień Ludowego Wojska Polskiego. -Z okazji tych świąt delegacje naszej szkoły złożyły życzenia milicjantom i żołnierzom, również wręczyły kwiaty oraz laurki wykonane przeze uczestników koła plastycznego – donosi kronika szkolna.

18 października 1989 r. odbyła się zbiórka makulatury, podczas której zebrano 3 tys. 163 kg materiału, na kwotę 68,1 tys. zł. I miejsce zajęły klasy: IV c i IV a, II miejsce – VIII c i III a, a III miejsce – VII c i IV c. 21 października 1989 r. odbyły się w szkole w sali gimnastycznej zawody sportowe uczniów klas pierwszych. -Maluchy bardzo przeżywały swój pierwszy występ. Każdy chciał wypaść, jak najlepiej. Stąd dużo hałasu, sporów, emocji, a nawet łez – donosiła kronika szkolna. I miejsce zajęła kl. I a, II miejsce – kl. I c, III miejsce – kl I d, a IV miejsce – kl. I b.
18 listopada 1989 r. odbyły się zawody sportowe klas II. I miejsce zajęła kl. II a, II miejsce – II b, III miejsce – II d, a IV miejsce – II c.

29 listopada 1989 r. odbyła się wielka zbiórka butelek. Zebrano 362 butelki wartości 122 tys. 800 zł. Najlepsze okazały się klasy III d i VIII c, II miejsce zajęły klasy I a i V c, natomiast III miejsce klasy II c i VIII a.
W 71. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego nadano honorowe członkostwa społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie: Hubertowi Kaczmarkowi, Jerzemu Cieplikowi, Ryszardowi Krajce, Stefanowi Nawrockiemu, Józefowi Gruszce, Walentemu Jarmużkowi, Alfonsowi Wośkowi, Stanisławowi Sulejewskiemu oraz Kazimierzowi Ratajczakowi.

26 marca 1990 r. odbył się konkurs pod hasłem „Nie jestem sam”. Uczniowie mogli wybrać sobie jeden z tematów: 1. Co zmieniłbym w sposobie prowadzenia lekcji w mojej szkole? 2. Moje uwagi i propozycje zadań domowych. 3. Czy w mojej szkole rozwija się samorządność? lub 4. Czy lubię moją szkołę? Większość uczniów wypowiedziała się na temat nr 4. W tej kategorii wpłynęło 45 prac. I miejsce zajęła Roksana Wasielewska z kl. VII a, II miejsce – Iwona Łukczak z kl. VIII a, a III miejsce – Karolina Raczkiewicz z kl. V a. Wyróżnienia otrzymali: Elżbieta Krajka z kl. VII b, Małgorzata Stankiewicz z kl. VII b, Anna Gruszka z kl. VII a, Hanna Stróżyk z kl. VIII c, Beata Kmieciak z kl. VIII c oraz Sylwia Szał z kl. VIII a. 22 uczniów zgłosiło się do tematu 1. Co zmieniłbym w sposobie prowadzenia lekcji w mojej szkole? W tej kategorii I miejsce zajęła Beata Strasburger z kl. VII b, II miejsce – Marcin Kuczma z kl. VI c, natomiast III miejsce – Kalina Leśna z kl. V a. Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Augustyniak z kl. VII b, Bogumiła Pautrzyk z kl. VII b, Katarzyna Włoch z kl. VII b oraz Piotr Przepiorkowski z kl. V a. Temat z zadania nr 2 wybrało 22 uczniów. I miejsce zajął Łukasz Plewa z kl. VIII a, II miejsce – Bożena Marszałek z kl. VIII c, a III miejsce – Daniel Łuczak z kl. VI a. Wyróżnienia otrzymali: Piotr Grekowicz z kl. VIII a, Ewa Piękniewska z kl. VI a, Anita Sylwestrzak z kl. VIII a oraz Agnieszka Mocek z kl. VII b.

Temat „Czy w mojej szkole rozwija się samorządność?” napisało 8 uczniów. I miejsce zajęła – Monika Kuczma z kl. VII c, II miejsce – Joanna Bar z kl. VII a, a III miejsce – Magdalena Skrzypek z kl. VII b. Wyróżnienia otrzymali: Leszek Kaj z kl. VIII c i Anna Bielarz z kl. VII a.

To nie koniec szkolnych sukcesów! W konkursie z języka rosyjskiego I miejsce w etapie rejonowym zdobyła Agnieszka Broda z kl. VIII b; Tomasz Szwałek z kl. VII c zdobył III miejsce w konkursie rejonowym geograficznym; T. Gronek z kl. VII b zdobył III miejsce w etapie rejonowym „Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”; w „Turnieju wiedzy o sztuce” IV miejsce zdobyła Bożena Marszałek z VIII c; w biegach przełajowych I miejsce w rejonie zdobył Artur Nowacki z kl. V c, Karol Cegła z kl. VI b – II miejsce, a III miejsce – Anna Wiśniewska z kl. V a oraz Mariusz Szulc z kl. VI b; w turnieju klas VI w piłce nożnej grupa z SP nr 1 w składzie Paweł Klepacki, Jacek Lewandowski, Karol Cegła, Krzysztof Pługowski, Marcin Kempa i Łukasz Wojtysiak zajęła II miejsce w rejonie, a III miejsce w półfinale wojewódzkim; grupa Władysława Figaja w turniju piłki nożnej klas VI zajęła II miejsce; III miejsce w Turnieju w Piłkę Siatkową dziewcząt klas VII-VIII; III miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Prezesa MZKS „Astra” oraz III miejsce Międzyszkolnym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Prezesa MZKS „Astra”.

Szkoła zanotowała również znakomite wyniki w Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych Rejonu Krotoszyn: pchnięcie kulą: I miejsce – Wojciech Poczta, III miejsce – Tomasz Wiatrak; bieg na 200 metrów przez płotki: I miejsce – Andrzej Łasicki, II miejsce – Krzysztof Pierzchała; rzut oszczepem: II miejsce ex aequo – Wojciech Poczta i Bogumiła Michalak, IV miejsce – Robert Donczew; bieg na 1000 metrów: II miejsce – Bogumiła Michalak, a bieg na 100 metrów przez płotki – Monika Cybińska.

W maju 1991 r. w szkole gościł Janusz Chmontek, sportowiec, wielokrotny rekordzista Księgi rekordów Guinnessa w podbijaniu różnych rodzajów piłek. -Każdy pod wrażeniem biegł do sali, aby obejrzeć „takiego gościa”. Mistrz ukazał się mały, niepozorny, ale najlepszy w swojej dziedzinie. Na początek przedstawił swoje wygrane, dzięki którym znalazł się w kilkanaście razy w „Księdze Guinnessa”. Żonglerką robił nawet Maradonnę! Rozpoczął się pokaz. Każdy podziwiał zręczność, swobodę, umiejętność utrzymania równowagi. Żonglował dużą piłką, małą (do tenisa ziemnego) i średnią. Potrafił żonglując przejść pod nisko położoną przeszkodą. Jego akrobacje były wspaniałe i zadziwiały. Po pokazie pytania – było dużo i takie „Jakie jest pana największe przeżycie” i odpowiedź: „Wizyta u Jana Pawła II”. Okazało się, że był u Maradonny (Diego Armando Maradona – argentyński piłkarz i trener piłkarski – red.) na dwutygodniowych wczasach. Następnie konkurs – żonglowanie przez chłopców. Rekord – 90 odbić. Nagroda – piłka z autografem mistrza. Pozostali uczestnicy otrzymali zdjęcia z autografem pana Chomontka. Na zakończenie ponowny pokaz żonglerki nagrodziliśmy gromkimi brawami. Nie puściliśmy mistrza bez otrzymania autografów. Pół szkoły ustawiło się w kolejce – relacjonowała kronika szkolna z tamtego okresu.

23 maja 1991 r. odbyły się wybory do samorządu szkolnego. Niestety nie zachowały się nazwiska członków tego gremium. Podczas zakończenia roku szkolnego 1990/1991 pożegnano nauczycielkę języka polskiego Hannę Wczasek, która przeniosła się do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krotoszynie.

Rok szkolny 1991/1992 przyniósł kilka zmian. Po pierwsze, przywrócono naukę religii w szkole. Po drugie, wprowadzono naukę języka angielskiego, nieobowiązkowego, po trzecie przywitano nowych nauczycieli: Jarosława Naskręta (nauczyciela geografii i historii), Marzenę Bilewicz (nauczycielkę języka polskiego), Julitę Dobosz (nauczycielkę katechezy), siostrę Teresę Kosicką (nauczycielkę katechezy), Władysławę Młynarz (nauczycielkę katechezy) oraz Jerzego Malinowskiego (nauczyciela języka angielskiego.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1991/1992 obyło się dokładnie 3 września. Już 4 i 25 października 1991 r. odbyły się dyskoteki szkolne. Pierwszą zorganizował samorząd szkolny i Liga Obrony Kraju, natomiast drugą – sam samorząd szkolny. Druga impreza odbyła się w ramach Andrzejek. Podczas pierwszej imprezy zebrano 350 tys. zł, a podczas drugiej – 250 tys. zł. Środki zasiliły konto samorządu szkolnego.

-Dochód z obu dyskotek zostanie przeznaczony na kupno wzmacniacza. Pozwoli to szybciej organizować podobne zabawy – czytamy w kronice.

31 października 1991 r. odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Najmłodsi popisali się swoimi umiejętnościami artystycznymi. Zaś punktem kulminacyjnym imprezy było naznaczenie palca atramentem oraz pasowanie olbrzymim ołówkiem.

W grudniu 1991 r. odbył się konkurs na gazetkę pn. „Krotoszyn – region, w którym żyję”. W konkursie wzięły grupy z klas II – VII. W kategorii młodszej zwyciężyły klasy: III b i III d, natomiast w starszej – klasy: V a, VII c i VIII a.

11 stycznia 1992 r. uczniowie z kl. IV c Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie ze swoim wychowawcą Jarosławem Naskrętskim, odwiedzili grzybek i wybrali się do lasu. -Rodzice rozpalili ognisko, smażono kiełbaski, jedzono chrupiące bułeczki. Był również deser: ciastka, kawa i herbata. Rozegrano również konkursy piosenek i dowcipów. Wszystko odbyło się przy pięknej i słonecznej pogodzie – donosiła kronika szkolna.

Dnia 16 stycznia 1992 r. Szkołę Podstawową nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie odwiedził Zespół „Lisa Witalisa” z aktorami: Lidią Lenarczyk i Jerzym Nowakiem. -Z humorem i werwą przedstawili przygody psotnego lisa. Nie nudziliśmy się ani przez chwilę. Byliśmy rozbawieni i zachwyceni tym przedstawieniem. Miłych wykonawców pożegnaliśmy gromkimi brawami – donosiła kronika szkolna.

22 lutego 1992 r. w szkole odbyły się wybory małej miss. Udział w zawodach wzięły uczennice klas I-III. -Na tę uroczystość przybyły kandydatki, jury oraz wszyscy zainteresowani. Każda kandydatka musiała zaprezentować się. Jury wytypowało 10 dziewczynek, które przeszły do następnych eliminacji. Następny etap to przedstawienie się i odpowiedzi na pytania. Podczas przerwy – jury udało się na naradę – odbyła się wspólna zabawa – donosiła kronika szkolna. Miss publiczności została Agnieszka Gręda (II a), miss dziennikarzy „Liliputka” - Kamila Stefańska (I d), miss uśmiechu – Martyna Krzymińska (I b), miss gracji – Martyna Pluta (II d), miss elegancji – Ewa Wawrzyniak (II c), IV wicemiss - Małgorzata Jędrzejak (I a), III wicemiss – Małgorzata Gut (I a), II wicemiss – Anna Mróz (II a), I wicemiss – Daria Felisiak (II a), a małą miss – Paulina Kordus (I b).

W roku szkolnym 1991/1992 odbył się konkurs dla miłośników książek. I miejsca zajęły: Agnieszka Paczkowska (kl. VIII a) i Ewa Piękniewska (kl. VIII a); II miejsca – Marta Talarczyk (kl. VIII a), Agnieszka Trawińska (kl. VIII a), Katarzyna Grabczan (kl. VIII a), Maria Kaczała (kl. VI c) i Izabela Niskiewicz (kl. VI b); III miejsca – Anna Ostój (kl. VIII c), Bogdan Niśkiewicz (kl. VIII a) Elżbieta Koenig (kl. VIII a) i Piotr Koenig (kl. VI a), zaś IV miejsce zajęła Honorata Wolniak (kl. V a).

W roku szkolnym 1992/1993 w szkole zostali zatrudnieni: Romana Wojtusiak (nauczycielka języka polskiego), Izabela Bartoś (nauczycielka języka polskiego), Joanna Pelikant (nauczycielka matematyki), Małgorzata Parzysz (nauczycielka języka niemieckiego), Iwona Wunsch (pedagog, na okres urlopu wychowawczego P. Sobańskiej) oraz Joanna Kosiarska (katechetka).

Dla klas V zlikwidowano język rosyjski i wprowadzono język niemiecki. Zaplanowano również popołudniowe lekcje z języka angielskiego.

Skład Rady Rodziców w tym czasie wyglądał następująco: Grzegorz Felisiak (przewodniczący), Andrzej Grobelny (wiceprzewodniczący), Hanna Wawrzyniak (skarbnik), Aleksandra Parysek, Maria Kmiecik oraz Piotr Marchwicki. W tym samym roku powołano również Radę Szkoły, w skład której weszli: rodzice: Stefan Nawrocki, Jolanta Robaszyńska, Regina Fajfer i Polowczyk, nauczyciele: Halina Kałążna, Violetta Wnuk, Iwona Nowacka i Jarosław Naskręt oraz uczniowie: Izabela Taczała, Ewa Białek, Agnieszka Fajfer i Szymon Wójcik.

W 1992 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie „tonęła” w kwiatach.
-W czasopiśmie „Kwiaty” nr 1/1992 ogłoszono konkurs dla uczniów i nauczycieli pn. „Szkoła w kwiatach”. Ponieważ sklep w naszej szkole od wielu lat aktywnie zazielenia i opiekuje się roślinnością w klasach i na korytarzach, postanowiliśmy wziąć udział w wyżej wymienionym konkursie już wiosną tego roku i ogłosiliśmy ogólnoszkolny konkurs pod tym hasłem – możemy wyczytać w kronice szkolnej.
Finał odbył się we wrześniu. I miejsca zajęły klasy: I a i I d (sala nr 4); II miejsca – klasy: III b i III c (sala nr 103), a III miejsca – klasy: II a i II b (sala nr 5) oraz klasy: II c i II d (sala nr 102). -Gabinet biologiczny nie był brany pod uwagę – donosiła kronika szkolna.

13 października 1992 r. zorganizowano wieczornicę z okazji 500. rocznicy odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. -Wieczornicę zorganizowały bibliotekarki Agata Hylewicz i Sławomira Kalak wraz z uczniami aktywu bibliotecznego. Przedstawiono biografię odkrywcy i jego kolejnych podróży i fragmenty odkryć Kolumba – donosiła kronika szkolna. Na uroczystość przybyli uczniowie poszczególnych klas na czele z wicedyrektor placówki Zofią Jarmużek.

12 stycznia 1993 r. w szkole odbył się XIX Wojewódzki Konkurs Matematyczny etapu miejsko-gminnego. Udział wzięło w nim 25 uczniów, w tym 4 z SP nr 1: Izabela Taczała, Małgorzata Marszałek i Hanna Bachorz (z kl. VIII c, przygotowane przez Zofię Jarmużek) oraz Urszula Jankowiak (z kl. VIII a, przygotowana przez Halinę Kałążną). Izabela Taczała i Małgorzata Marszałek przeszły do etapu rejonowego, który odbył się w marcu 1993 r.

W dniach 21-23 styczniu 1993 r. odbył się I finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym szkoła wzięła udział. Akcja odbyła się w trakcie finału i dwa poprzedzające ją dni, a nazywała się „Sie ma”. Środki były przeznaczone na dzieci z wrodzonymi wadami serca.

Uczniowie zebrali wówczas 4 mln 715 tys. 800 zł, co odpowiadało w przybliżeniu kwocie dzisiejszych 856,86 zł (w przeliczeniu na ówczesne dolary i obecne złotówki).

Dnia 18 stycznia 1993 r. w szkole odbyła się Mini Lista Przebojów, w której udział wzięło 18 wykonawców z klas I-V. Z kolei 19 lutego 1993 r. odbył się konkurs „Małej Miss”, jednak nie znamy nazwisk zwyciężczyń. 26 lutego 1993 r. odbył się konkurs pn. „Wokół odkrycia Ameryki”. Wzięli w nim udział uczniowie klas V-VIII, a wyróżnienia otrzymali: Dorota Jędrzejak z kl. VI b, Karol Robakowski z kl. VI b, Monika Kamińska z kl. VII b oraz Marcin Kamiński z kl. VI b. Wręczenie nagród odbyło się 1 marca 1993 r., natomiast pozostali uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni ocenami celującymi z historii.

29 marca 1993 r. odbył się w Ostrowie Wielkopolskim VI Wojewódzki Turniej Wiedzy o Sztuce, szkołę reprezentowała wówczas Sława Domagalska z kl. VIII a, jednak nie zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. 22 kwietnia 1993 r. środowisko szkolne wzięło udział w... strajku. -Przeciw ubożeniu edukacji narodowej, niewywiązaniu się państwa z obowiązku wobec tej sfery, kontrastom edukacyjnym szans dzieci i młodzieży, wreszcie przeciw ubożeniu pracowników oświaty i nauki. Byliśmy zjednoczeni i solidarni w tym dniu protestowali pracownicy naszej szkoły: ZNP-owcy i niezrzeszeni – donosiła kronika szkolna.

-Już wkrótce wakacje, stąd radość. Łzy pojawiły się wówczas, gdy przyszło z czterech klas pierwszych i piątych utworzyć trzy. Podziałowi uległy klasy p. D. Naroń (1 d) oraz p. E. Remisz (5 d). Uczniowie wymienionych klas zasilili szeregi klas równoległych. Przykry fakt, ale konieczny – donosiła kronika szkolna.

Z powodu złej pogody zakończenie roku szkolnego 1993 r. odbyło się w klasach, a informacja i przemówienia były puszczane przez radio.

W wakacje 1993 r. odbył się konkurs pn. “Mój wymarzony dom”. Najciekawsze prace uczniów wysłano do Japonii. Były to prace: Anny Szymczak (kl. VIII c), Moniki Kamińskiej (kl. VII b), Kamili Strasburger (kl. VII c), Karolina Wojtkowiak (kl. VII c), Patrycji Kaczmarek (kl. V d), Beaty Kajewskiej (kl. V d), Wojciecha Marchickiego (kl. V d), Małgorzaty Witczak (kl. V b), Jarosława Waśkowiaka (kl. IV a) i Tomasza Szymańskiego (kl. IV a). Każdy z uczestników otrzymał po 6 pocztówek. Odpowiedź z Japonii w języku angielskim przyszła już 20 sierpnia 1993 r. W sumie w konkursie wysłano 45 tys. 145 prac z 53 krajów.

Rok szkolny 1993/1994 przywitały trzy nauczycielki: mgr Barbara Suliga (nauczycielka języka polskiego), mgr Elżbieta Sulikowska (nauczycielka matematyki) oraz Joanna Wojcieszak (nauczycielka języka niemieckiego).

W roku szkolnym 1993/1994 kronika szkolna była bardzo skąpa w opisy, jednak bogata w galerie. W tym czasie szkołę odwiedzili goście z Holandii oraz z Niemczech. Zorganizowano konkurs plastyczny zorganizowany przez Leo Club Krotoszyn (wystawa prac odbyła się w Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie, które wówczas należało pod Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze). W tym czasie zorganizowano siedem wypraw rowerowych, trzydniową wycieczkę i wiele innych wydarzeń.

-1 listopada 1993 r. stał się dniem, w którym dokonano rozbicia kl. VII d na polecenie kuratorium oświaty i wychowania. Podstawą takiej decyzji stała się suma wszystkich uczniów klas VII, która to podzielona przez 3 oddziały nie przekraczała liczby 35. Sytuacja ta wywołała duże zaskoczenie rodziców i uczniów klasy rozbitej. Od bowiem 7 lat uczęszczając do jednej grupy zawiązały się przyjaźnie i co najważniejsze – okres pracy wychowawców tej klasy, został tak brutalnie decyzją władz, pozbawiony szans na uzyskanie pozytywnych wyników dydaktycznych i wychowawczych. Rozżalenie uczniów towarzyszące temu działaniu złagodzono poprzez umożliwienie im dokonania wyboru klasy i nie rozdzielania pozostałych, ugruntowanych przez minione lata więzi koleżeńskich – czytamy w kronice szkolnej.

W roku szkolnym 1993/1994 dzieci i młodzież wzięły udział w 7 rajdach. Uczestniczyły w nich łącznie 102 osoby, głównie z klas IV-VI. Był to rajdy do Zdun, do Sulmierzyc, rajd pieczonego ziemniaka, do rezerwatu Bogdaniec, do Chwaliszewa, smażonego karpia do Milicza oraz trzydniowa wycieczka po ziemi konińskiej. Ponadto 6 osób z kl. VI c wzięło udział w turnieju krajoznawczo-turystycznym w Krotoszynie, gdzie zajęli II miejsce na szczeblu gminnym oraz X miejsce na szczeblu wojewódzkim. Szkołę Podstawową nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie reprezentowali wówczas: Patrycja Kaczmarek, Beata Kajewska, Kaludia Kałążna, Krzysztof Brodziak, Piotr Kabaciński i Dariusz Wesołek.

Rok szkolny 1994/1995 rozpoczął się 1 września. –Wielu z nas po raz kolejny zadaje sobie pytanie, jaki on będzie? Lepszy? Gorszy? Trudno powiedzieć, ale na pewno będzie inny – donosiła kronika szkolna. Tak, jak co roku szkołę powitali nowi nauczyciele. Byli to: Mariola Dzieweczyńska (nauczycielka języka niemieckiego), Jolanta Grenda (nauczycielka języka niemieckiego) oraz Katarzyna Wojtaszek (nauczycielka języka niemieckiego).

W 1999 r. w szkole powstało Gimnazjum nr 1, które zlikwidowano 19 lat później. Szkoły przez ten okres tworzyły Zespół Szkół nr 3 w Krotoszynie. Trzeba też dodać, że od 1985 r. do 2004 r. dyrektorem była - Aleksandra
Bartkowiak, którą na stanowisku zastąpiła Hanna Janyszek. Z kolei w 1999 r. dyrektorem gimnazjum została Zofia
Jarmużek, a po niej Sławomira Kalak, która została dyrektorem Zespołu Szkół nr 3 po połączeniu obu placówek w jedną i była na stanowisku do 2018 r.Obecnie dyrektorem szkoły jest Joanna Pelikant.

Szkoła w latach 50-tych

Sprawdź co skrywa historia krotoszyńskiej Szkoły Podstawowej nr 1?

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Charytatywny trening z mistrzem Europy w Wągrowcu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

W tekście pojawia się Antonii Zakoński mój pradziadek :) Zauwazyłem że raz jest wymieniany jako woźny Antoni Zakociński. To zapewne błąd bo mój pradziadek na pewno był jeszcze wtedy woźnym.

Wróć na krotoszyn.naszemiasto.pl Nasze Miasto