Rok temu pracownicy naszego sanepidu świętowali 100-lecie istnienia. Takiego otwarcia nowego nikt się nie spodziewał [GALERIA]

Redakcja
arch. PSSE Krotoszyn
100 lat działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej za nami. Rok temu świętowano te aktywne 100 lat. Nikt nawet nie myślał, że kolejne lata rozpoczną się od pandemii, z którą nasi pracownicy mierzą się każdego dnia. Przypominamy bogatą galerię z tamtych uroczystości i dziękujemy naszym pracownikom za aktualną walkę o zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Historia służb sanitarno – epidemiologicznych w Polsce rozpoczęła się 14 lipca 1920 r. powołaniem przez marszałka Józefa Piłsudzkiego Urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemiami. W 1923 r. utworzono Państwowy Zakład Higieny składający się z centrali w Warszawie i filii w 6 województwach, ściśle współpracujący z Naczelnym Nadzwyczajnym Komisarzem do walki z epidemiami.

CZAS PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Po II wojnie światowej 1945r. ponownie powołano Urząd Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemiami. Reaktywowano również działalność Państwowego Zakładu Higieny. Organizacja służby sanitarno-epidemiologicznej początkowo oparta została na sieci organizacyjnej społecznej służby zdrowia. Podstawową komórką organizacyjną w terenie był okręgowy i powiatowy ośrodek zdrowia z podporządkowanym mu Biurem Sanitarnym. Akcją sanitarno-epidemiologiczną na terenie powiatu kierował lekarz powiatowy mający jako swój aparat pracy powiatowe biuro sanitarne.

LATA 50/60 UBIEGŁEGO WIEKU

W roku 1952 zmieniono strukturę organizacyjną służby sanitarno-epidemiologicznej. Na bazie filii Państwowego Zakładu Higieny oraz jednostek organizacyjnych społecznej służby zdrowia utworzono Wojewódzkie i Powiatowe Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne.

W takiej sytuacji dekretem z dnia 14 sierpnia 1954 r. (Dz.U. Nr 37, poz.160) powołano Państwową Inspekcję Sanitarną, w skład której weszły utworzone wcześniej Wojewódzkie i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Zgodnie z dekretem stacje pod względem merytorycznym zostały podporządkowane Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej. Natomiast pod względem finansowym i organizacyjnym były podporządkowane władzom lokalnym.

LATA 70/90 Z KOLEJNYMI ZMIANAMI

W 1975 r. zgodnie z nowym podziałem administracyjnym państwa, utworzono 49 Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz w związku z likwidacją powiatów – 322 Terenowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Wprowadzono również zasadę powoływania Państwowych Inspektorów Sanitarnych wszystkich szczebli przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z terenowymi organami administracji państwowej. Dokonano również połączenia sanitarnego nadzoru terenowego z działalnością laboratoryjną.

Nowe zadania stojące przed Państwową Inspekcją Sanitarną doprowadziły do uchwalenia w dniu 14 marca 1985r. ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej określającej zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W miejsce 49 powstało 16 Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Natomiast w miejsce Terenowych Stacji utworzono 318 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Ponadto nastąpiło podporządkowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej władzom terenowym, tak na szczeblu lokalnym, jak i powiatowym. Doszło do przekształcenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Inspekcję Sanitarną.

W NOWYM WIEKU PEŁNYM WYZWAŃ

W dniu 1 stycznia 2002 r. nastąpiła kolejna zmiana organizacyjna inspekcji sanitarnej. Powrócono do nazwy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wyodrębniono organy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Tak zorganizowana struktura została podporządkowana Ministerstwu Zdrowia. W 2002 r. zapoczątkowany został realizowany obecnie proces budowy zintegrowanej bazy laboratoryjnej.

Wejście do Unii Europejskiej postawiło przed służbą sanitarną w Polsce nowe zadania. Szczególną uwagę skierowano na zmiany organizacyjne, w tym powstanie granicznych stacji sanitarni-epidemiologicznych obejmujących zakresem działania wschodnią granicę Polski stanowiącą jednocześnie granicę Unii Europejskiej. Wytyczono kierunki restrukturyzacji stacji sanitarno-epidemiologicznych. Wykorzystując środki przyznane w ramach programu PHARE I z budżetu państwa realizowany jest zapoczątkowany w 2002 r. proces budowy zintegrowanej bazy laboratoryjnej. W zakresie epidemiologii, higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku prowadzona jest zapoczątkowana w 2003 r. modernizacja systemu nadzoru, której celem jest dostosowanie systemu nadzoru do standardów wyznaczonych przez wspólnotową sieć nadzoru opartą na ustawodawstwie Unii Europejskiej. W obszarze higieny żywności żywienia i przedmiotów użytku w zakresie obrotu środkami spożywczymi realizowana jest kontrola przestrzegania ustawodawstwa unijnego. Realizowane są liczne programy współpracy ze służbami sanitarnymi państw członkowskich Unii Europejskiej.

Historia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie

Działalność służb sanitarnych w latach 1947-1954 usytuowana była w ramach Przychodni Obwodowej pod nazwą Powiatowa Kolumna Sanitarna, której pierwszym kierownikiem był lek. med. Jerzy Ciesielski. Kolejno Inspektorami Sanitarnymi w Krotoszynie do 1973 r. byli: lek. med. Róża Racinowska, lek. med. Teresa Sudolska oraz starszy felczer Józef Korzeniewski.

We wrześniu 1973 r. na stanowisko Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie powołano lek. med. Epidemiologa Andrzeja Rolle. Aż 5 razy stacja sanitarna zmieniała swoją siedzibę. W wyniku starań Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej –Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krotoszynie, ujęto w planie budowę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej typu laboratoryjnego oraz Przychodni Międzyzakładowej. Teren budowy wyznaczono przy ul. Gen. Świerczewskiego 2, po uprzednim załatwieniu spraw wykupu gruntu przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją i kosztorysem zaplanowano utworzenie niżej wymienionych oddziałów:
1.Oddział Epidemiologii z pracowniami:
- bakteriologii i serologii,
- schorzeń jelitowych i parazytologii,
- pracowni pożywek.
2.Oddział Higieny Komunalnej z pracownią badania wody.
3.Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku z pracowniami:
- mikrobiologii żywności,
- fizykochemii żywności i przedmiotów użytku,
- badania pozostałości pestycydów.
4.Oddział Higieny Pracy z pracowniami:
- badania szkodliwości fizycznych,
- badania szkodliwości chemicznych.

W trakcie budowy zabrakło środków finansowych na realizację złożonych zadań inwestycyjnych. Po trudnych negocjacjach środki finansowe na kontynuację budowy uzyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Prace budowlane i wyposażenie pracowni w sprzęt laboratoryjny i urządzenia trwały 4 lata. Po ukończeniu prac budowlanych i odbiorze technicznym Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krotoszynie typu laboratoryjnego rozpoczęła swą działalność z dniem 1979r.

Po reorganizacji i restrukturyzacji w latach 2002-2006 struktura stacji przedstawia się następująco:
1) Oddział Nadzoru w skład którego wchodzą:
a) Sekcja Epidemiologii,
b) Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku (obecnie Sekcja Żywności i Żywienia),
c) Sekcja Higieny Komunalnej,
d) Stanowisko ds. Higieny Pracy,
e) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży,
f) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
1) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
2) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości,
3) Laboratorium Badania Środowiska Pracy,
4) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny.

W celu zagospodarowania pomieszczeń Stacji i wykorzystania wysoko wykwalifikowanej kadry w dziedzinie higieny pracy w związku z reorganizacją służb sanitarnych województwa wielkopolskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wystąpił do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego z inicjatywą zorganizowania oddziału laboratoryjnego higieny pracy w tutejszej Stacji.

Po długich negocjacjach i akceptacji Głównego Inspektora Sanitarnego Wielkopolski Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję o utworzeniu Oddziału Laboratoryjnego w PSSE w Krotoszynie, wykonującego badania i pomiary w środowisku pracy dla powiatów południowej Wielkopolski: Gostyń, Jarocin, Kalisz, Kępno, Koło, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Ostrów Wlkp. Ostrzeszów, Pleszew, Rawicz, Śrem, Turek, Wolsztyn.

Mając na uwadze bezpieczeństwa zdrowotne mieszkańców powiatu krotoszyńskiego Inspekcja Sanitarna zapewnia w przepisach prawnych w sposób profesjonalny, rzetelny i terminowy, bezstronny i politycznie neutralny.

Nadrzędnym celem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie jest osiągnie i utrzymanie wysokiego poziomu usług poprzez wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzenie Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020:2012 przez pracowników zatrudnionych w Oddziale Nadzoru PSSE z wyjątkiem Laboratorium Badania Środowiska Pracy, które wdrożyło i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny

z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 a obecnie wdraża system zgodny z aktualną normą PN-EN ISO/IEC 17025 : 2018.
Potwierdzeniem tego jest Certyfikat Akredytacji Laboratorium AB 1065 wydany 15.07.2009r. przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

Wychodząc z założenia, iż poziom świadczonych usług, w tym poziom zadowolenia klientów, zależy od kompetencji personelu, kierownictwo zobowiązuje się do umożliwienia prowadzenia szkoleń i podnoszenia kwalifikacji wszystkim pracownikom zatrudnionym w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krotoszynie.

POLECAMY RÓWNIEŻ:

Molo w Sopocie, spacerowicze w maseczkach

Koronawirus w Polsce i na świecie. We wtorek 975 nowych zaka...

KORONAWIRUS: Wszystko zaczęło się od jednej osoby. Co nas cz...

POŻEGNANIE: Ostatnia droga i pożegnanie ks. Jana Robakowskie...

Kl. VI c - 1972 r.

Sprawdź co skrywa historia krotoszyńskiej Szkoły Podstawowej...

KrotoFestu 2020 nie będzie! Zapraszamy do wspomnień z ubiegł...

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie