Planowana jest seria remontów szkół

Marcin Szyndrowski
Arch. NM
Czas wakacji to tradycyjnie najlepszy okres na prowadzenie w szkołach i przedszkolach drobnych remontów oraz uzupełniania braków w wyposażeniu w środki dydaktyczne i pomoce naukowe. Wtedy też w spokoju można wzbogacić księgozbiory szkolnych bibliotek, jak również zadbać o najbliższe otoczenie placówek oświatowych np. poprzez przeprowadzenie nowych nasadzeń zieleni. Tak też mają zamiar postąpić dyrektorzy kobylińskich szkół i przedszkoli. Plan działań, tak oczekiwanych przez mieszkańców miasta Kobylina i okolicznych wsi, przedstawił radnym Rady Miejskiej na sesji we wtorek 28 czerwca burmistrz gminy Bernard Jasiński.

Szkoły podstawowe
W okresie tegorocznych wakacji drobne remonty planuje sięprzeprowadzić w szkołach podstawowych w Zalesiu Małym, Smolicach, Kuklinowie i Kobylinie. I tak w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym zostaną przeprowadzone drobne prace konserwatorskie i przeglądy pieców gazowych oraz instalacji elektrycznej, z dalszą naprawą po
przepięciu, do jakiego doszło w lutym. Z kolei w Szkole Podstawowej w Smolicach w oddziale przedszkolnym za 2502 zł musi zostać wymieniona instalacja elektryczna, w tym maszt zewnętrzny, wraz z przyszykowaniem przyłącza do zasilania. Przeprowadzone zostaną również drobne naprawy hydrauliczne. W samych oddziałach klasowych trzeba przemalować dwie sale lekcyjne oraz salę gimnastyczną wraz z korytarzem, szatniami i łazienkami.
Szkoła Podstawowa w Kuklinowie ma zamiar położyć panele podłogowe w dwóch pomie-szczenach szkolnych oraz zakupić za 20 tys. zł nowy przyszkolny plac zabaw.
Stosunkowo skromny jest planowany zakres prac w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie. Zostanie przeprowadzony całościowy przegląd oświetlenia w budynku, natomiast na zewnątrz planuje się czyszczenie i naprawę rynien oraz udrożnienie kanalizacji i montaż klapy burzowej, co kosztować będzie 2500 zł.

Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Sporo drobnych inwestycji oświatowych i tak oczekiwanych przez rodziców i uczniów remontów zaplanowano na okres wakacyjny do wykonania na terenie kobylińskiego Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
W Gimnazjum zamierza się w pierwszej kolejności dokonać przeglądu technicznego budynków. Tradycyjnie zamierza się przeprowadzić malowanie. Tej czynności poddane zostaną klasopracownia nr 4, sala gimnastyczna, podłogi drewniane w salach lekcyjnych i klatka schodowa w budynku I gimnazjum. Na nowo pomalowane zostaną bramy ogrodzenia wokół szkoły. W tym samym budynku przeprowadzi się naprawę miejscowych pęknięć tynków (dotyczy to również sali sportowej), jak rownież uzupełnione zostanie deskowanie na strychu. z kolei w budynku II gimnazjum musi zostać wykonana naprawa tynków na kominach na strychu. Dyrekcja gimnazjum ma też zamiar zakupić meble do klasopracowni nr 4 i 9.
Zabiegom renowacyjnym i ogólnemu odświeżeniu poddany zostanie również budynek
Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ul. Krotoszyńskiej 49. Czeka go calościowy przegląd techniczny. Szczególnie ważne będzie przemalowanie holu szkoły oraz klasopracowni nr 3. Natomiast w ramach usprawnienia pracy uczniów i nauczycieli dokonany zostanie przegląd i konserwacja komputerów znajdujących się w pracowni komputerowej.
Realizacja tych wszystkich planów z całą pewnością wpłynie na lepszą atmosferę w nowym roku szkolnym.

W czerwcu zapłaciliśmy w sklepach mniej niż w maju

Wideo

Dodaj ogłoszenie