Krotoszynianie pamiętają o zbrodni katyńskiej, od której minęły już 82 lata! [ZDJĘCIA + FILM + LISTA]

Łukasz Cichy
Łukasz Cichy
Udostępnij:
W środę, 13 kwietnia na krotoszyńskim cmentarzu przy ul. Raszkowskiej odbyło się złożenie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim. Wcześniej gości powitał dyrektor Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczak Piotr Mikołajczyk. Historię przypomniał prezes TMiBZK Antoni Korsak, a apel pamięci wygłosił historyk dr Edward Jokiel. Zobaczcie zdjęcia i film!

Mianem Katynia określa się całość zbrodni dokonanych na polskich oficerach, funkcjonariuszach policji, kwiecie inteligencji, słowem: wszystkich, którzy zostali uznani za „wrogów władzy sowieckiej”. Pojęcie to związane jest także z powiatem krotoszyńskim. Antoni Korsak, prezes Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej opracował tzw. Krotoszyńską Listę Katyńską z 56 nazwiskami, którą opublikował w t. VI „Krotoszyn i okolice” (2010). Osoby te zostały przedstawione alfabetycznie pod względem tego gdzie zginęły. Postaramy się przybliżyć ich sylwetki. Niektórzy z nich zostali pośmiertnie mianowani 5 października 2007 r. przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na wyższe stopnie w Wojsku Polskim, Straży Granicznej, Straży Więziennej czy Policji Państwowej. Posegregowaliśmy ich pod kątem miejsc śmierci.

Dany akapit nosi nazwę miejsca ich śmierci. Zginęli oni wiosną 1940 r. Cześć Ich Pamięci!

Kozielsk – Katyń
Jednym z poległych był podporucznik Teodor Banasiewicz. Urodził się on 8 listopada 1899 r. w Sulmierzycach jako syn Jana Banasiewicza i Michaliny z d. Miazga. Wziął on udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, a później do 1921 r. brał udział w wojnie. Ukończył średnią szkołę handlową w Ostrowie Wielkopolskim, a później Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Poznaniu. Później pracował w fabryce „Wagon” będąc urzędnikiem PKP. Miał córki Zdzisławę i Marię. W 2007 r. awansowany na porucznika.

Kolejnym z zamordowanych był porucznik rezerwy Edmund Ciemnoczołowski. Urodził się 8 października 1902 r. w Rogowie. Był nauczycielem w Rogowie, Gołańczy i Wągrowcu. Miał rodzinę w Krotoszynie. Awansowany w 2007 r. na kapitana.

Podporucznik inżynier Mieczysław Długosz, kolejna ofiara, urodził się 18 sierpnia 1910 r. w Ostrogu nad Horyniem jako syn Konstantego i Marii z Trzcińskich. Ukończył Szkołę Mierniczą w Łomży w 1931 r., Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie w 1932 r. oraz Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 1934 r. Był nauczycielem w Głuchowie k. Pogorzeli (dawniej pow. krotoszyński). W 1939 r. został przydzielony do Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych. Miał żonę Zofię i córkę Mieczysławę. W 2007 r. awansowany na porucznika.

Swoje życie za Ojczyznę oddał także porucznik inżynier Edmund Drecki. Urodził się w Miłosławiu. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. W 1925 r. ukończył Uniwersytet Poznański. Był nadleśniczym w Krotoszynie, a od 1931 r. w Kościerzynie. Był w 8 batalionie telegraficznym. Awansowany pośmiertnie na kapitana (2007).

Zamordowanym był również podporucznik Leonard Erazm Fibak , urodzony 21 lub 29 sierpnia 1903 r. w Żninie jako syn Michała i Marii z Groszkiewiczów. Ukończył on krotoszyńskie Gimnazjum im. Hugona Kołłątaja w 1923 r. i kurs w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 6a w Rawie Ruskiej. W 1933 r. został podporucznikiem i skierowano go do 70 pułku piechoty. Studiował farmację na Uniwersytecie Poznańskim oraz pracował w prywatnej aptece. W 2007 awansowany na porucznika.

Poległym był także podporucznik Stanisław Gidaszewski syn Nikodema i Marii z Dobskich. Urodził się 8 maja 1913 r. w Kiełczewie w Poznańskiem. Był absolwentem Gimnazjum im. Hugona Kołłataja w Krotoszynie i Szkoły Podchorążych Lotnictwa – Grupa Techniczna w Warszawie. W 1938 r. mianowano go podporucznikiem i przydzielono do 3 pułku lotniczego. Był dowódcą obsługi w szkole podoficerskiej tego pułku. Był kawalerem. W 2007 r. awansowany na porucznika.

Podporucznik Franciszek Haschek urodził się 17 września 1914 r. w Sarajewie jako syn Wiktora i Wandy z Waisów. W 1934 r. ukończył Gimnazjum im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie i kurs podchorążych 29 pułku piechoty (1935). W 1937 r. mianowany podporucznikiem i przydzielony do 56 pułku piechoty. Pracował w Państwowej Wytwórni Prochów w Pionkach. W 2007 r. mianowany porucznikiem.

Podporucznik Wacław Janda urodził się w Stanisławowie 1 lutego 1887 r. jako syn Józefa i Antoniny z Gugalów. Skończył Seminarium Nauczycielskie, a potem był uczestnikiem I wojny światowej walcząc na frontach: rosyjskim, rumuńskim i włoskim. W 1920 r. został nauczycielem, a potem kierownikiem Szkoły Powszechnej w Gorzupi. W 1939 r. zmobilizowany do 69 pułku piechoty. Awansowany w 2007 r. na porucznika.

Adam Kowalczyk urodził się 11 października 1894 r. w Nowej Wsi k. Szamotuł jako syn Jana i Józefy z domu Białek. Walczył w armii niemieckiej w czasie I wojny światowej. W 1918 r. został ranny w szyję podczas walk pod Amiens we Francji. Wziął udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w 56 pułku piechoty, w którym wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1930 r. trafił do 7 batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza w Podświlu na Kresach Wschodnich. W 2007 r. awansowano go na majora.

Edward Ludwiczak urodził się 29 września 1911 r. w Krotoszynie jako syn Józefa. Był absolwentem Seminarium Nauczycielskiego w Krotoszynie. Był nauczycielem i porucznikiem rezerwy w 17 pułku ułanów. W 2007 r. awansowano go na porucznika.

Władysław Nawrocki urodził się w 1891 r. w Krotoszynie. Działał w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Walczył w czasie I wojny światowej. Później zaangażował się w organizację powstania wielkopolskiego w Krotoszynie, a następnie na Froncie Północnym. Później walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, a następnie był w Korpusie Kadetów w Rawiczu i komendantem PW i WF w Gostyniu. W 1939 r. walczył i został wzięty do niewoli. W 2007 r. awansowano go na majora.

Jan Baptysta Pawłowski urodził się 20 czerwca 1909 r. jako syn Zygmunta i Julii z Borowych w Kirchhein w Austrii. Był absolwentem Korpusu Kadetów oraz Szkoły Podchorążych Piechoty oraz Szkoły Podchorążych Kawalerii. Od 1930 był w 4 pułku strzelców konnych, następnie był dowódcą plutonu w 22 pułku ułanów. Później był notariuszem w Krotoszynie. W 1936 r. został mianowany porucznikiem. W 2007 r. został kapitanem.

Józef Robaczyk urodził się w Eichel w Westfalii 12 marca 1908 r. jako syn Stanisława i Józefy z d. Młynarskiej. Ukończył Szkołę Powszechną i Szkołę Wydziałową w Krotoszynie. W 1927 r. skończył Seminarium Nauczycielskie Męskie w Krotoszynie oraz zdał maturę. Pracował w Chorzowie, a w 1929 r. trafił do 75 pułku piechoty. W 1933 r. został podporucznikiem. W składzie tej jednostki dostał się do niewoli. W 1939 r. wziął lub ze Stefanią Wilkosz. W 2007 r. został porucznikiem.

Władysław Siniecki urodził się 21 czerwca 1903 r. w Koźminie jako syn Jana. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Był absolwentem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Poznańskiego w 1929 r. Później został doktorem w Zakładzie Farmakologii UP. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Śremie. W 1936 r. został porucznikiem. Należał do 7 szpitala okręgowego, był żonaty. W 2007 r. został awansowany pośmiertnie na kapitana.

Telesfor Synoradzki urodził się 28 lutego 1894 r. w Michalikowie jako syn Zenona. Ukończył gimnazjum w Wągrowcu, później studiował medycynę we Wrocławiu i Berlinie. Gdy wybuchła I wojna światowa służył w jednostce artylerii w Poznaniu, a następnie był lekarzem wojskowym w obozie jeńców rosyjskich w Legnicy, pracował też w szpitali w Skopje. Gdy wybuchło Powstanie Wielkopolskie był lekarzem 70 Pułku Piechoty. W składzie tej jednostki brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, gdzie został ciężko ranny. W 1921 r. zamieszkał w Koźminie Wielkopolskim, gdzie uaktywnił się społecznie. Był dyrektorem miejskiego szpitala i lekarzem internistą. W 1939 r. był ośrodku zapasowym okręgowego szpitala Armii „Poznań”. Był żonaty. W 2007 r. awansowany na kapitana.

Porucznik rezerwy Bronisław Tetzlaff urodził się 24 sierpnia 1895 r. w Dzielicach jako syn Jana. Podczas I wojny światowej walczył w armii niemieckiej. W 1918 r. przyłączył się do Powstania Wielkopolskiego i zgłosił się do komendanta powiatu koźmińskiego. Był odpowiedzialny za przeorganizowanie zamku na koszary. Studiował na Uniwersytecie Poznańskim i pracował w Prokuraturze Wojewódzkiej w Poznaniu. Miał żonę i czwórkę dzieci. Zmobilizowany został do 14 Dywizji Piechoty w 1939 r. W 2007 r. awansowany na kapitana.

Michał Wołosianko urodził się 16 lutego 1901 r. w Łyścu Starym. W 1929 r. ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego, a wcześniej Oficerską Szkołę Sanitarną. W 1929 r. mianowano go podporucznikiem, a w 1935 r. - kapitanem. Był w rezerwie 56 pułku piechoty. Jego żoną była Maria Wolańska, a córką Mirosława. W 2007 r. awansowany na majora.

Edward Woronowicz urodził się 21 września 1897 r. w Petersburgu jako syn Ignacego i Łucji z Zakrzewskich . Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Został mianowany porucznikiem w trakcie niej. Wź 1926 r. ukończył Wydzia Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. W latach 1927-1929 był starostą powiatu koźmińskiego, w 1932 r. został starostą w Chełmie Lubelskim, a w 1939 r. w Lipnie. Był żonaty z Anielą Wyszyńską, z którą miał córkę Annę i syna Stanisława. W 2007 r. awansowany na kapitana.

Zbigniew Kajetan Wójcikiewicz urodził się 1 października 1907 r. w Czeladzi jako syn Władysława. W 1931 r. ukończył Szkołe Handlową w Poznaniu. Pracował w Izbie Skarbowej w Poznaniu. W 1932 r. ukończył dywizyjny kurs podchorążych rezerwy w 68 pułku piechoty. W 1935 r. został mianowany podporucznikiem. W 1939 r. zmobilizowano go do Ośrodka Zapasowego 14 Dywizji Piechoty. Był żonaty, miał córkę Barbarę. Miał rodzinę w Krotoszynie. W 2007 r. awansowany na porucznika.

Ostaszków-Miednoje
Posterunkowy Władysław Andrzejewski urodził się 11 czerwca 1900 r. w Kromolicach jako syn Marcina i Wiktorii. W 1939 r. został zmobilizowany do Służby Pomocniczej Policji Państwowej. Mieszkał w Wyganowie. W 2007 r. mianowany na podkomisarza Policji Państwowej.

Posterunkowy Franciszek Gątowski urodził się 9 października 1894 r. w miejscowości Dobrzyce (Dobrzyca?) jako syn Antoniego, później mieszkał w Koźminie. Następnie był w Policji Państwowej w Łucku. W 2007 r. mianowany na podkomisarza Policji Państwowej.

Posterunkowy Ignacy Jańczak urodził się 20 lipca 1902 r. w Katarzynowie Nowym. Był przodownikiem Policji Państwowej. W 1939 r. pełnił służbę na Posterunku w Brudzewie. Rodzina w Krotoszynie.

Przemysław Piotr Kozietulski urodził się w Żyrardowie 22 lutego 1911 r. jako syn Bronisława i Heleny. W 1933 r. został podporucznikiem, a 3 lata później porucznikiem 56 pułku piechoty. W 1939 r. służył w batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza „Stołpce”. Rodzina w Krotoszynie. W 2007 r. awansowany na kapitana.

Posterunkowy Kazimierz Krawczyński urodził się w 1913 r. w Kobylinie jako syn Marcina. Był przodownikiem Policji Państwowej w Kobylinie. W 2007 r. awansowany na podkomisarza Policji Państwowej.

Posterunkowy Piotr Kuczyński urodził się w Smolicach 26 kwietnia 1888 r. Był przodownikiem Policji Państwowej w Korui Kościelnej.

Józef Marciniak urodził się 28 kwietnia 1901 r. w Koźminie Wielkopolskim. Był plutonowym 9 pułku piechoty oraz nocnym stróżem miejskim w Koźminie.

Antoni Michalczyk urodził się 4 stycznia 1890 r. w Granówku jako syn Andrzeja. Był starszym przodownikiem Policji Państwowej w Krotoszynie. W 2007 r. awansowano go na podkomisarza Policji Państwowej.

Przodownik Micha Wierciński urodził się 4 lub 5 grudnia 1903 r. w Rakowszczyźnie lub w Lublinie jako syn Józefa. Pracował w Policji Państwowej w Lublinie, Poznaniu, a następnie w Witkowie, gdzie był komendantem. W 2007 r. awansowany na podkomisarza Policji Państwowej. Rodzina w Krotoszynie.

Stanisław Wojtaszek urodził się w 1910 r. jako syn Stanisława i Marii z Jaroszewiczów. Był przodownikiem Policji Państwowej w Krotoszynie. Awansowany w 2007 r. na podkomisarza Policji Państwowej.

Starobielsk-Charków -Piatichatki
Stanisław Wincenty Chodkiewicz urodził się 5 kwietnia 1902 r. we Lwowie jako syn Bronisława i Heleny z Pivirottich. Rezerwista 56 pp., inżynier rolnik pracował w Państwowym Banku Rolnym w Poznaniu. W 2007 r. awansowany na kapitana.

Feliks Chyłka urodził się 22 listopada 1915 r. w Passendorf jako syn Jana i Jadwigi z Szopańskich. Był lekarzem i mieszkał w Ustkowie. W 2007 r. awansowany na porucznika.

Teodor Ciążyński urodził się 2 listopada 1895 r. w Pleszewie, jako syn dzierżawcy z Ustkowa Antoniego i Bronisławy z Wolańskich. Był rolnikiem. Podczas I wojny światowej był żołnierzem armii niemieckiej. Wziął udział w Powstaniu Wielkopolskim. W 2007 r. awansowany na kapitana.

Edward Cynkutis urodził się w miejscowości Bachmarz 13 czerwca 1901 r. jako syn Bartłomieja i Marii z Jastrzębskich. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1939 r. walczył w szeregach 41 pp. Był urzędnikiem Starostwa Powiatowego w Suwałkach. W 2007 r. awansowany na porucznika. Rodzina w Krotoszynie.

Stanisław Dorosz urodził się 11 maja 1911 r. w Rajtarowicach jako syn Mariana i Amelii z Ruszczyckich. Przed wojną trafił do komisariatu Straży Granicznej w Krotoszynie w stopniu podkomisarza. W 2007 r. awansowany na porucznika.

Podporucznik Franciszek Filoda (syn Michała) był oficerem 56 pp. Urodził się 11 stycznia 1895 r. w Wojciechowie. W cywilu był handlowcem. W 2007 r. awansowany na porucznika.

Ignacy Frąckowiak (syn Ignacego) urodził się 25 lipca 1907 r. w Poniecu. Przed wojną był nauczycielem w Zalesiu Wielkim. W 2007 r. awansowany na porucznika.

Jan Gibasiewicz urodził się w Krotoszynie 8 grudnia 1900 r. w Krotoszynie jako syn Ludwika i Zofii z Szymańskich. W 1919 r. wziął udział w Powstaniu Wielkopolskim. Był wiceburmistrzem Krotoszyna i magistrem prawa. Awansowany na kapitana w 2007 r.

Jan Hechmann urodził się 22 grudnia 1901 r. w Berlinie jako syn Stanisława. Był kupcem w Krotoszynie i rezerwistą 56 pp. Od 2007 r. porucznik.

Edward Jabłecki urodzony 15 lipca 1909 r. jako syn Franciszka i Jadwigi. Był porucznikiem 56 pp. W 2007 r. awansowany na kapitana.

Józef Kapała urodził się 14 grudnia 1898 r. w Wierchomli jako syn Wojciecha i Wiktorii. Mieszkał w Krotoszynie. Byłb dowódcą kompanii. W 2007 r. awansowany na majora.

Marian Tadeusz Kuna urodził się 24 listopada 1909 r. jako syn Michała i Aleksandry. Był porucznikiem 56 pp. W 2007 r. awansowany na kapitana.

Józef Leja urodził się 9 marca 1907 r. jako syn Władysława i Katarzyny z Kotowskich w Szklarce. Rezerwista 56 pp. Był kierownikiem Szkoły Powszechnej w Grudzielcu.

Czesław Lewiński urodził się on 6 sierpnia 1897 r. w Mińsku Litewskim jako syn Wacława i Antoniny z Sędzimirów. W czasie I wojny światowej walczył m.in. pod Kaniowem w składzie I Brygady Legionów Polskich, potem wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1939 r. walczył jako dowódca batalionu zapasowego 56 pułku piechoty wielkopolskiej.W 2007 r. awansowany na podpułkownika.

Porucznik Piotr Malinowski urodził się w Stężycy jako syn Stanisława i Tekli z Piesiewiczów 24 kwietnia 1909 r. Rezerwista 56 pp. W okresie międzywojennym był technikiem mechanikiem kolejowym. Pracował w DOKP w Poznaniu. W 2007 r. awansowany na kapitana.

O majorze Czesławie Mocku wiemy tylko tyle, że był oficerem 56 pp w Krotoszynie.

Podporucznik Józef Nabzdyk urodził się w Lutogniewie 2 lipca 1895 r. jako syn Stanisława i Franciszki. W trakcie I wojny światowej walczył w armii niemieckiej. Później był żołnierzem Błękitnej Armii wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Od 2007 r. porucznik.

Konrad Ofierzyński urodził się 10 stycznia 1909 r. w Poznaniu jako syn Józefa i Marii z Książyków. Rezerwista 56 pp. W cywilu był naczelnikiem Urzędu Pocztowego w Obornikach koło Poznania oraz piłkarzem poznańskiej „Warty”. W 2007 r. awansowany na porucznika.

Jan August Otto urodził się 12 maja 1912 r. w Piaskach k. Gostynia. W 1936 r. mianowano go podporucznikiem i przydzielono go 56 pp.

Jarosław Plewa urodził się 23 kwietnia 1913 r. w Oberhausen w Niemczech jako syn Marcina i Michaliny. Absolwent Kołątaja. Studiował prawo i ekonomię. W 2007 r. awansowany na porucznika.

Stanisław Robaczyk urodził się 15 lutego 1915 r. w Krotoszynie jako syn Stanisława i Józefy z Młynarskich. Rezerwista 56 pp. W cywilu był nauczycielem. W 2007 r. awansowany na porucznika.

Stanisław Sikora urodził się 15 października 1895 r. w Górze w powiecie krotoszyńskim jako syn Jana i Weroniki z Banachowiczów. W latach 1915-1918 służył w armii niemieckiej. Później wziął udział w Powstaniu Wielkopolskim
oraz wojnie polsko-bolszewickiej. W latach 30. był w KOP. W 1939 r. był już kapitanem. W 2007 r. awansowany na
majora.

Tadeusz Sumiński urodził się w 10 października 1905 r. w Rakoniewicach w powiecie wolsztyńskim jako syn Leona
i Stefanii. Ukończył Gimnazjum im. Hugonna Kołątaja w Krotoszynie. Posiadał również tytuł magistra farmacji. W 1939 r. walczył w składzie Armii „Łódź”. W 2007 r. awansowany na kapitana.

Antoni Szóstak urodził się 4 stycznia 1912 r. w Salni jako syn Stanisława i Jadwigi z Zybałów. Był dowódcą plutonu. Podporucznik rezerwy 56 pp. W 2007 r. awansowany na porucznika.

Edmund Klemens Żerdziński urodził się Düsseldorf w Niemczech 27 czerwca 1914 r. jako syn Władysława i Marty z Głódków. Rezerwista 56 pp. Tamże odbywał ćwiczenia. W 1919 r. został mianowany podporucznikiem. Na co dzień pracował w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu. W 2007 r. awansowany na porucznika.

Tzw. Ukraińska Lista Katyńska
Jednym z dwóch przedstawicieli naszej ziemi poległych i znajdujących się na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej jest Stanisław Majcherkiewicz. Urodził się on 13 listopada w Koźminie.

Drugim poległym jest posterunkowy Policji Państwowej w Krotoszynie i Ligocie (powiat krotoszyński) Antoni Ziółkowski. Urodził się on 23 maja 1906 r. w Piotrkowicach na Kielecczyźnie.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Nowy francuski rząd bez wotum zaufania?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie