KOBYLIN: Układają nową nawierzchnię jezdni w centrum miasta!

Wiesław Zdobylak
Układanie nowej nawierzchni w Rynku w Kobylinie rozpoczęło się w środę 24 października
Układanie nowej nawierzchni w Rynku w Kobylinie rozpoczęło się w środę 24 października UM Kobylin
Od środy 24 października w kobylińskim Rynku trwają zaawansowane prace przy remoncie drogi krajowej nr 36 Krotoszyn–Kobylin–Rawicz. Budowlańcy układają na długości ponad 300 metrów dwie warstwy masy bitumicznej: wiążącej o grubości 6 cm i ścieralnej o grubości 5 cm. Centrum miasta wkrótce wypięknieje.

Remont bieżący drogi krajowej nr 36 Krotoszyn–Kobylin–Rawicz był zapowiadany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) już w ubiegłym roku, o czym szeroko pisaliśmy.
GDDKiA zapowiedziała przebudowę ronda w ciągu drogi krajowej nr 36 w Krotoszynie, budowę nowego ronda w okolicach rozbudowywanego szpitala powiatowego oraz remont wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Kobylińskiej w Krotoszynie. Zapowiedziano również modernizację przepustu w Kobylinie, remont nawierzchni jezdni w centrum Kobylina oraz budowę ronda w Smolicach.
Modernizacja ronda w Krotoszynie i naprawa przepustu w Kobylinie już zostały wykonane. Teraz przyszła pora na remont odcinka od granic miasta Kobylin do granic powiatu krotoszyńskiego.
W pierwszej kolejności remontowane jest ścisłe centrum Kobylina. Nawierzchnia jezdni została sfrezowana tydzień tygodnie temu na odcinku ponad 300 metrów, od ul. Krotoszyńskiej w okolicach skrzyżowania z ul. Powstańców Wlkp., przez ul. Wolności aż do ul. Rawickiej przy zbiegu z ul. Zamkową.
Sfrezowanie nawierzchni jezdni spowodowało spore utrudnienia ruchu, które potrwają do końca miesiąca.
W dniach od 24 do 26 października w kobylińskim Ryn-ku układano nowe nawierzchnie z masy bitumicznej. Po ułożeniu siatki antyspękaniowej z włókna szklanego wylano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o grubości 6 cm, a następnie ułożono warstwę ścieralną wykonaną z tego samego materiału (beton asfaltowy). Po zakończeniu tych prac wykonawca wykonał oznakowanie poziome w postaci linii i pasów.
– We wtorek 23 października trwały ostatnie przygotowania do układania warstw bitumicznych. Usuwano resztki asfaltu przy krawężnikach oraz zabezpieczano elementy infrastruktury. Natomiast w środę rozpoczęto układanie nawierzchni. Prace są nieco opóźnione, na co wpływ mają warunki pogodo-we. Mimo deszczu, na szczęście niewielkiego, prace stale postępują. Przed nami jeszcze malowanie znaków poziomych. Myślę, że prace potrwają do końca miesiąca, może nieco dłużej, ale już niedługo centrum miasta będzie przejezdne – powiedział nam insp. Czesław Piskorek z wydziału budownictwa Urzędu Miejskiego w Kobylinie.
Wartość wykonywanych robót drogowych prac to 680 tys. zł.

Polacy łysieją. Coraz większy problem młodych mężczyzn.

Wideo

Dodaj ogłoszenie