KOBYLIN: Podpisano umowę o współpracy szkoły branżowej z firmą ROMI

Wiesław Zdobylak
W dniu 13 lipca burmistrz miasta i gminy Kobylin Tomasz Lesiński wraz z dyrektorem Branżowej Szkoły I Stopnia w Kobylinie Katarzyną Jackowską oraz Romanem Stanisławskim, właścicielem PHU ROMI z siedzibą w Kobylinie, podpisali umowę o współpracy dydaktycznej w zakresie wsparcia procesu kształcenia zawodowego młodzieży.

Zgodnie z zapisami podpisanej umowy strony zamierzają podjąć współpracę w zakresie kształcenia i rozwoju zawodowego, zdobywania wiedzy i umiejętności młodzieży uczącej się w szkole w celu optymalnego przygotowania uczniów do podjęcia i wykonywania pracy zawodowej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz i sprzedawca. Obie strony zobowiązały się do ścisłej współpracy naukowej oraz dydaktycznej, również w zakresie wymiany doświadczeń pracowników firmy ROMI z nauczycielami zatrudnionymi w Szkole Branżowej I Stopnia, a także w zakresie edukacji zawodowej uczniów tej szkoły.

oprac. Wiesław Zdobylak

+++

Wideo

Dodaj ogłoszenie