KOBYLIN: Ostatnia pożegnalna sesja Rady Miejskiej w Kobylinie [ZDJĘCIA]

Wiesław Zdobylak
W czwartek 27 września odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej. Były podziękowania dla radnych, uhonorowanie byłego burmistrza Bernarda Jasińskiego, wreszcie upominki od władz powiatu dla obecnego burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej. Burzliwa kadencja dobiegła końca.

Sesja miała szczególny charakter, ponieważ nadszedł czas podsumowań i refleksji nad tym co zostało dokonane podczas ostatnich czterech lat. A nie był to czas łatwy. Najpierw wieloletni burmistrz Bernard Jasiński pewnie wygrał z rywalami wybory na włodarza gminy, tyle tylko, że w Radzie Miejskiej nie zdobył większości. Szybko uformował się Klub Radnych “Dziewiątka”, opozycyjny wobec Jasińskiego i posiadający własny, bardzo klarowny i odmienny od dotychczasowego program rozwoju gminy. Bardzo szybko, bo już po roku “Dziewiątka” oktrojowała (narzuciła siłą) własny budżet, którego wyczerpany chorobą Jasiński nie był w stanie realizować. W tej sytuacji tego zadania podjął się sekretarz gminy, który jednak przede wszystkim administrował, a nie rządził. Wreszcie gmina dostała komisarza rządowego Rafała Nowackiego, który przygotował i nadzorował wybory nowego burmistrza, którym został lider “Dziewiątki” Tomasz Lesiński. W międzyczasie gminę odwiedziło kilku ministrów rządu Prawa i Sprawiedliwości, a jednostka OSP została hojnie obdarowana przez władze państwowe. W chwili obecnej szykuje się ostre i bezpardonowe starcie w wyborach samorządowych, które przesądzi o strategii rozwoju na lata następne. Kandydatów jest wielu i tylko w Kobylinie dojść może do istotnych zmian we władzach.

Pożegnań czas
W ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej wzięli udział radni miejscy oraz goście: starosta krotoszyński Stanisław Szczot-ka, przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Leszek Kulka, radny powiatowy z terenu gminy Kobylin Wiesław Popiołek, były wieloletni burmistrz gminy Bernard Jasiński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Jelinowski, który stoczył ciężki bój z mieszkańcami o przebudowę drogi powiatowej w Kuklinowie, oraz sołtysi, pracownicy Urzędu Miejskiego, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, kierownicy zakładów pracy, przedstawiciele policji i straży pożarnej.
Radni podjęli kilka uchwał, po czym Alicja Grzempowska, poprowadziła część oficjalną sesji. Przewodniczący Tadeusz Dżygała podsumował działalność VII kadencji Rady Miejskiej w latach 2014–2018 i swoim zwyczajem podziękował wszystkim za współpracę. Następnie burmistrz Tomasz Lesiński podziękował radnym za ciężką pracę podczas mijającej kadencji. Na jego prośbę podinspektora Anita Danielczyk zaprezentowała w formie graficznej dokonania władz samorządowych w ostatnich latach.
Sesja zakończyła się wręczeniem dyplomów i drobnych upominków dla starosty Stanisława Szczotki, przewodniczącego Rady Powiatu Leszka Kulki i radnego powiatowego Wiesława Popiołka. w podobny sposób uhonorowano radnych obecnej kadencji. Specjalnego wyróżnienia doczekał się też były wieloletni burmistrz Bernard Jasiński.

+++

Wideo

Dodaj ogłoszenie