KOBYLIN: 221 uczniów i 25 nauczycieli weźmie udział w projekcie edukacyjnym

Wiesław Zdobylak
UM Kobylin
Udostępnij:
W piątek 23 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu burmistrz gminy Kobylin Tomasz Lesiński wraz ze skarbnikiem gminy Jolantą Nowak podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła ludzi sukcesu". Projekt ma na celu podnoszenie poziomu nauki w szkołach podstawowych z terenów wiejskich.

W ramach wartego 342,8 tys.zł zadania, z czego kwota dofinansowania z UMWW wynosi aż 325,4 tys. zł, realizowane będą przedsięwzięcia mające na celu podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Kuklinowie, Smolicach, Zalesiu Małym i Kobylinie poprzez organizację zajęć dodatkowych w zakresie języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W sumie w projekcie, który realizowany będzie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., uczestniczyć będzie 221 uczniów i 25 nauczycieli. Dla tych ostatnich zorganizowane zostaną szkolenia i dodatkowe kursy.
Projekt "Szkoła ludzi sukcesu" dotyczyć tez będzie tzw. "inwestycji twardych", a więc zakupu sprzętu i wyposażenia dla pracowni matematyczno-przyrodniczych oraz zakupu sprzętu niezbędnego do indywidualizacji pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

+++

Wideo

Dodaj ogłoszenie