GMINA KOBYLIN „otwiera się na pomoc”

Artykuł sponsorowany Urząd Gminy Kobylin
Udostępnij:
Zauważ problem uzależnienia młodzieży od alkoholu, zagraj z nami, to od Ciebie zależy, jak potoczy się ta historia.

Jednym z problemów i zagrożeń w gminie Kobylin jest alkoholizm i związane z tym problemy osób uzależnionych i ich rodzin. Liczba osób uzależnionych jest trudna do ustalenia, można się opierać na danych szacunkowych ustalonych dla populacji m.in. przez PARPA. Rozmiary zjawiska uzależnień odnotowane w ofi cjalnych statystykach różnią się od stanu faktycznego, widać to w sferze odczuć społecznych mieszkańców, którzy bardzo często wskazują na alkoholizm jako poważny problem społeczny. Alkoholizm powoduje różne problemy w rodzinach, takie jak bezrobocie, przemoc psychiczna, fi zyczna czy ekonomiczna, przeznaczanie środków pieniężnych na alkohol, izolację rodzin, współuzależnienie członków rodziny. W grupie osób nadużywających alkoholu należy liczyć się też ze zwiększoną ilością szkód zdrowotnych wynikających ze zwielokrotnionej liczby urazów, wypadków mających związek z alkoholem oraz długotrwałą ekspozycją na duże dawki alkoholu, co nierozerwalnie wiąże się ze zwiększonymi kosztami w wielu obszarach służby zdrowia. Gmina Kobylin prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy, mają one charakter długofalowy i stanowią kontynuację wcześniej podejmowanych działań.

Szukasz pomocy?

Dodaj ogłoszenie