1,51 mln zł zadłużenia szpitala! Starosta odpowiada na interpelację radnego [ZDJĘCIA]

Wiesław Zdobylak
Radny Jarosław Kubiak (PiS) odczytuje treść interpelacji 
skierowanej do starosty krotoszyńskiego podczas sesji Rady Powiatu w dniu 25 lutego br.
Radny Jarosław Kubiak (PiS) odczytuje treść interpelacji skierowanej do starosty krotoszyńskiego podczas sesji Rady Powiatu w dniu 25 lutego br. Wiesław Zdobylak
Udostępnij:
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu 25 lutego radny Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kubiak złożył interpelację, w której pytał m.in. o historię zadłużenia szpitala powiatowego. Przy okazji wydobył od starosty informację, że obecnie szpital jest zadłużony na 1,51 mln zł! I są to długi wymagalne!

Przy okazji ożywionej dyskusji na temat konieczności zatrudnienia do końca roku za 141 tys. zł doradcy zarządu powiatu ds. modernizacji i restrukturyzacji szpitala powiatowego radny Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kubiak zadał w formie interpelacji 6 pytań dotyczących historii zadłużania się szpitala.
Odpowiedzi na interpelację starosta krotoszyński Stanisław Szczotka udzielił 7 marca. W większości były informacje powszechnie znane i potwierdzające, że np. zadłużanie się w parabankach odbywało się bez wiedzy zarządu Powiatu.
Jednak najciekawsza informacja znalazła się w odpowiedzi na pytanie: “Do jakiej kwoty maksymalnie zwiększył się dług i ile wynosi obecnie?”.
Według pisemnej odpowiedzi starosty krotoszyńskiego szpital zadłużał się w szybkim tempie począwszy od roku 2013, skokowo powiększając się w roku 2014 (kiedy zadłużenie było maksymalne), po czym nieznacznie spadło, by zostać radykalnie zmniejszone w 2016 roku i roku następnym.
W liczbach bezwzględnych wyglądało to następująco: 10,8 mln zł na koniec 2013 r. i aż 13,8 mln zł na koniec 2014 r., przy czym zobowiązania wymagalne, czyli przeterminowane, “na które dostawcy nie zamierzali dłużej czekać” wyniosły na dzień 31 grudnia 2014 r. aż 4 mln 863 tys. zł! W roku 2016 długi te zostały spłacone dzięki zaciągnięciu 5-milionowego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Koniec prostych rezerw?
Sensacyjnie za to brzmią dane dotyczące zadłużenia szpitala powiatowego na koniec 2018 roku. „Według przedłożonej zarządowi powiatu o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za 2018 rok, strata netto według danych na dzień 21.02.2019 r. wynosi 1 mln 197 tys. 445 zł, natomiast kwota wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług kształtuje się na poziomie 1 mln 511 tys. 856 zł”.
Oznacza to, że czas szukania prostych rezerw poprzez np. wstrzymanie zakupów pewnych leków aż do czasu wyczerpania wcześniejszych zapasów poczynionych za dyrektora Pawła Jakubka lub oszczędzanie na pensjach niższego personelu medycznego definitywnie się skończył.
Czyżby zatem propozycja zatrudnienia doradcy zarządu powiatu ds. modernizacji i przede wszystkim restrukturyzacji szpitala miała drugie dno pn. znowu narastające zadłużenie u dostawców?

+++

Wideo

Dodaj ogłoszenie