W czwartek 24 maja w Bibliotece Publicznej w Krotoszynie odbyło się szkolenie dla osób dorosłych na temat więzi i przywiązania małżonków lub relacji rodzica z dziećmi.

Szkolenie prowadzone było dla osób dorosłych, czytelników Biblioteki Publicznej w Krotoszynie. Prowadzący szkolenie na wstępie wspomnieli, że już od dzieciństwa jesteśmy predysponowani biologicznie do tworzenia więzi społecznych, szczególnie w obrębie rodziny. "Wyposażeniem" biologicznym są zmysły, odruchy i zachowania przywiązaniowe.
Szkolenie obejmowało dialog osoby prowadzącej z gośćmi spotkania na temat systemu tworzącego nić przywiązania dziecka do matki lub ojca oraz relacji odwrotnej: przywiązania rodziców do dziecka. Rozmawiano również o roli rodzica w życiu dzieci. Szczególny nacisk położono w szkoleniu również na kwestię występowania stresu u dziecka i umiejętności odczytywania tego stanu po jego zachowaniu.
Szkolenie zakończyło się krótkim testem przypominającym najważniejsze omówione kwestie.

+++Dziecko