We wtorek 14 listopada robotnicy z miejscowej firmy NAWROT z Bud, weszli na plac budowy i rozpoczęli prace rozbiórkowe konieczne przy budowie windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia w Rozdrażewie przy ul. Krotoszyńskiej 9. – Potwierdzam, że dzisiaj w godzinach porannych przystąpiliśmy do pierwszych prac na placu budowy. Jak widać, prace mają charakter rozbiórkowy: likwidujemy stare wejście do obiektu, a gruz wywozimy poza teren budowy – powiedział nam kierownik budowy z firmy NAWROT.

Modernizacja rozdrażewskiej Przychodni Zdrowia będzie miała charakter dwuetapowy. Pierwszy etap, który ma się zakończyć do 20 grudnia, obejmować będzie szereg robót. To między innymi roboty rozbiórkowe konstrukcji schodów i elementów żelbetowych oraz chodników wraz z wywiezieniem gruzu, roboty ziemne i drogowe, budowa szybu windy wraz z fundamentami, budowa murów wózkowni wraz z murami, stropem i schodami, montaż nowych drzwi i okien, budowa balustrady oraz dostarczenie i montaż samej windy osobowej.
Etap II realizowany będzie już w przyszłym roku i ma się zakończyć do 31 maja. Do tego czasu ma być wykonana termorenowacja elewacji budynku oraz jego ocieplenie i pomalowanie. Odnowiony ma też być dach.
Całość modernizacji kosztować ma gmin 580 tys. zł. Warto wspomnieć, że startująca w przetargu jako jedyny oferent firma NAWROT zaproponowała cenę 577 tys. 453 zł.
Podczas sesji Rady Gminy Rozdrażew 14 listopada wójt Mariusz Dymarski zaproponował zmniejszenie tegorocznych wydatków ma modernizację Przychodni Zdrowia. – Proponuję dokonać zmniejszenia wydatków gminy w 2017 roku o kwotę 90 tys. zł. Ma to związek z tym, że ocieplenia budynku przychodni Zdrowia dokonamy w roku przyszłym – zadecydował wójt.
+++
Inwestycje