Firma Gembiak & Mikstacki wybuduje dwie drogi w Rozdrażewie za 627,7 tys. zł Firma Gembiak & Mikstacki wybuduje dwie drogi w Rozdrażewie za 627,7 tys. zł

(© Archiwum ŻK)

Krotoszyńska firma Gembiak & Mikstacki według wszelkiego prawdopodobieństwa wybuduje do 10 października br. dwie drogi gminne w Rozdrażewie. Chodzi o drogę w Dzielicach oraz ul. Kompanii Rozdrażewskiej w Rozdrażewie. W przetargu firma zaoferowała realizację tego zadania za 627,7 tys. zł.

Wynik drugiego już przetargu na realizację tego niezwykle ważnego zadania (pierwszy przetarg został unieważniony z powodu braku oferentów) poznaliśmy 4 czerwca.
Tym razem swoje oferty złożyły dwie firmy: Gembiak & Mikstacki z Krotoszyna, która zaproponowała cenę 627 663 zł oraz gwarancję na 48 miesięcy oraz Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe z Jarocina, która z kolei zaproponowała cenę 698 392 zł oraz gwarancję na 36 miesięcy. Jako że gmina na realizację tej kluczowej inwestycji drogowej zarezerwowała w budżecie 650 000 zł (270 tys. zł na drogę w Dzielicach oraz 400 tys. zł na ul. Kompanii Rozdrażewskiej), jasnym jest, że przetarg wygrała firma z Krotoszyna.
Przebudowa drogi gminnej w Dzielicach i ul. Kompanii Rozdrażewskiej w Rozdrażewie zostały zapisane w tegorocznym budżecie, choć zarezerwowano w nim mniejsze kwoty niż te, którymi dysponuje obecnie gmina Rozdrażew po zakończeniu i rozliczeniu poprzedniego roku budżetowego.
Tak się szczęśliwie zdarzyło, że na koniec pierwszego kwartału tego roku gmina dysponowała kwotą 465 824 zł wolnych środków wynikających z rozliczenia roku poprzedniego, co dało możliwość zwiększenia środków uprzednio zabezpieczonych na przebudowę odcinka ul. Kompanii Rozdrażewskiej w ramach II etapu przebudowy ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych (dodano 300 tys. zł; w sumie do dyspozycji jest obecnie 400 tys. zł) i przebudowę drogi w Dzielicach (dodano 20 tys. zł; tym samym kwota zabezpieczona na ten cel wzrosła obecnie do 270 tys. zł).
W zgodnej opinii radnych i urzędników gminnych za priorytetową inwestycję drogową uznaje się w tym roku przebudowę ul. Kompanii Rozdrażewskiej. Będzie ona przebudowywana na długości 167 metrów. Wykonana zostanie podbudowa z kruszywa łamanego i betonu, zaś warstwa betonu asfaltowego będzie miała grubość 4 cm. Na długości 201,7 metra zostanie również wybudowana kanalizacja deszczowa.
Z kolei przebudowa drogi gminnej w Dzielicach na pełnej podbudowie obejmie odcinek o długości 544 metrów i szerokości 4 metry (droga zostanie poszerzona). Z drogi zostaną wykonane zjazdy do posesji. Nawierzchnia nowej jezdni zostanie wykonana z dwóch warstw betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm.
Drogi mają zostać przebudowane do 10 października.

+++


Drogi